Kurz na prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

V zmysle Vyhlášky č. 147/2013 Z.z.
 
Titul Meno Priezvisko Člen od roku Absolvoval v roku Oboznamo-vanie a informova-nie Oboznamo-vanie a informova-nie Oboznamo-vanie a informova-nie Oboznamo-vanie a informova-nie Aktalizačná odborná príprava
Ing. Jindřich CHVOJKA 2005 13.4.2018