2. ročník hasičskej kvapky krvi.

09.12.2015 09:54

    Dňa 8. decembra 2015 sa niektorý obyvatelia obce Vlachy a členovia DHZ Krmeš – Vlachy zapojili do vyhlásenej akcie na darovanie najvzácnejšej tekutiny, ktorá vie zachrániť život iných, a darovali svoju „Krv“. Krv je jediná tekutina, ktorú ľudstvo zatiaľ nevie umelo vyrobiť. Naši členovia, ale nie len oni sa zapojili do druhého ročníka hasičskej kvapky krvi, ktorá bola organizovaná predsedníctvom DHZ Krmeš – Vlachy v spolupráci s miestnym spolkom Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši a Hematologicko-transfúznou stanicou Liptovský Mikuláš.  Akcia dopadla dobre. Z ôsmych darcov krvi zapojených do akcie, bol vyradený iba jeden, a zvyšných sedem sa zúčastnilo odberu. Na záver určite padlo posedenie pri pohári červeného vína a káve.

    Veľké „Ďakujem“ patrí ešte raz všetkým, ktorý sa zúčastnili myslím dobrej akcie: Ing. Jindřichovi Chvojkovi, Ing. Dagmar Chvojkovej, Martinovi Hricovi, Milanovi Tonkovi, Patrikovi Hlavatému, Marekovi Almanovi, Pavlovi Žabkovi a Gabriele Žabkovej.