MY Liptovské noviny z 1.10.2013 strana 9

30.12.2013 21:00

Hasičská liga bola náročná, ale napínavá

Dobrovoľné hasičské zbory z Mikulášskeho okresu majú za sebou už dvanásty ročník hasičskej ligy.

    LIPTOV . Dvanásty ročník okresnej hasičskej ligy bol v porovnaní s ostatnými náročnejší, mal veľa kôl. Odlišoval sa aj pestrosťou, pretože hasičské útoky prebiehali v rôznych podmienkach a v neposlednom rade bol napínavý, pretože o konečnom poradí sa rozhodlo až na posledných pretekoch.
    Liga mala v tomto ročníku deväť kôl, úvodné stretnutie sa odohralo koncom júna vo Važci a takmer každý týždeň bola ďalšia súťaž v hasičskom útoku.

Súťaž vyvrcholila nočným útokom v meste    

     „Súčasťou ligy bolo aj porovnávanie si síl v rôznych náročných disciplínach o získanie titulu Železný hasič v Liptovskej Porúbke, ktorá v tomto roku oslávila 135. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru v obci,“ povedala Eva Krajčiová, riaditeľka Okresného hasičského a záchranného zboru (HaZZ)v Liptovskom Mikuláši.
    Posledné finálové kolo sa odohrávalo už tradične v nočných uliciach Liptovského Mikuláša. V záverečnom kole si meralo sily dovedna devätnásť tímov z Mikulášskeho, Ružomberského aj Popradského okresu. Podmienky mali sťažené najmä tým, že pretekali za tmy, len s čiastočným osvetlením.    
    Sťažené podmienky sa podpísali aj na výkonoch. Niektorí favoriti a lídri okresnej hasičskej ligy sa museli uspokojiť s horším umiestnením. „Najstabilnejšie a najlepšie výkony podávali dobrovoľní hasiči z Partizánskej Ľupče a hasičky zo Smrečian,“ priblížila Krajčiová s tým, že tie družstvá nakoniec ligu vyhrali a nad hlavu zdvihli putovný pohár. Prvenstvo teda získali muži z Partizánskej Ľupče, ženské družstvo zo Smrečian a hasiči z Jamníka, ktorí vyhrali kategóriu s požiarnou striekačkou PS12, teda so slabším výkonom.

Dobrovoľníci sú v obciach nenahraditeľní

    Ligu riadi komisia, pričom spoluorganizátormi sú aj profesionálni hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši, ktorí aj takýmto spôsobom podporujú prácu, snahu a ochotu dobrovoľných hasičov. „Súťaže dobrovoľných hasičov nie sú len o športovom výkone, ale predovšetkým nácvikom a preukázaním potrebnej fyzickej zdatnosti hasičov, zručnosti a často aj psychickej odolnosti,“ vyzdvihla Krajčiová.
    Dobrovoľní hasiči svoj voľný čas venujú starostlivosti o hasičskú techniku a sebazdokonaľovaniu pre lepšiu a účinnejšiu pomoc druhým v čase núdze pri živelných pohromách. „Určite by si zaslúžili väčšie uznanie aj finančnú podporu. Potešilo by nás, keby sa do nasledujúceho ročníka ligy zapojili hasičské družstvá aj ďalších obcí okresu, aby skvalitnili svoju pripravenosť na mimoriadne a krízové situácie. Tie sa predsa nevyhýbajú nikomu a šťastie praje pripraveným,“ dodala riaditeľka mikulášskych hasičov.

 

Zdroj: https://liptov.sme.sk/c/6952371/hasicska-liga-bola-narocna-ale-napinava.html, MY Liptovské noviny z 1.10. 2013