Okresné kolo okresu Liptovský Mikuláš

04.05.2015 21:01

    Okresné kolo sa uskutoční 31. 5. 2015 v Liptovskom Mikuláši. Blyžšie informácie budú upresnené.