Plán akcii UzV DPO SR Liptovský Mikuláš na rok 2017

19.03.2017 20:54

    Na základe uznesenia ÚzV DPO SR uerejňujem termínový kalendár akcií na nasledujúce obdobie, ktorý bol spracovaný na základe žiadostí DHZ.

5.3.2017-9:00            halová súťaž kol. ml. hasičov – Važec  telocvičňa ZŠ

13.5.2017                  okrsková súťaž DHZ okrsku č.3- Dúbrava, futbalové ihrisko

13.5.-14.5.2017         oslava výročia DHZ Pribylina

20.5.2017                   okrsková súťaž DHZ okrsku č.1 – Demänová, futbalové ihrisko

Do 21.5.2017             okrskové kolá súťaže DHZ v okrese Liptovský Mikuláš

28.5.2017                   okresné kolo súťaže DHZ- muži, ženy, dorast

3.6.2017                     okresné kolo hry Plameň- ZŠ Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš

24.6.2017                   pohárová súťaž Partizánska Ľupča

24.6.2017                   oslava výročia DHZ Závažná Poruba

1.7.2017                     pohárová súťaž Uhorská Ves

5.8.2017                     memoriál Celestína Vajdu – Part. Ľupča 

8.7.2017                     pohárová súťaž Liptovský Ondrej- dopoludnia

8.7.2017                     súťaž TFA- Železný hasič Liptovská Porúbka – popoludní

9.7.2017                     nedeľa rodákov na slávu hasičov - Pribylina

22.7.2017                   pohárová súťaž Vlachy – Krmeš

12.8.2017                   pohárová súťaž dospelý aj deti -Liptovská Ondrašová

19.8.2017                   memoriál Jaroslava Majera – Liptovská Kokava – dopoludnia

19.8.2017                    memoriál Vladimíra Kováča – Žiar – popoludní- stretnutie aktívu  zaslúžilých členov

16.9.2017                    Jesenný branno športový deň kolektívov  mladých hasičov

23.9.2017                    pohárová súťaž Liptovský Mikuláš – vyhodnotenie OHL.

30.9.2017                    oslava výročia DHZ – Hybe

Patrik Ferjanc - tajomník ÚzV DPO  SR Liptovský Mikuláš