Požiadavka o techniku a dotáciu na rekonštrukciu

19.03.2017 21:02

    Na základe zverejnených výziev si náš DHZ v spolupráci s Obecným úradom Vlachy zaslal žiadosť o pridelenie novej techniky a podklad na vykonanie rekonštrukcie našej hasičskej zbrojnice v miestnej časti Krmeš. O priebehu vybavenia našich žiadostí Vás budeme priebežne informovať na našej stránke.