Požiar lesného porastu v Repiská - Jasná

29.08.2015 19:13

    Dňa 29. 8. 2015 od 8:00 hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie pod vedením Okresného riaditeľstva HaZZ Liptovský Mikuláš a za účasti ďalších DHZ okresu Liptovský Mikuláš zaradených v plošnom zaradení síl a prostriedkov hasičských jednotiek do skupiny B (Krmeš – Vlachy, Partizánska Ľupča, Liptovská Ondrašová, Liptovská Porúbka, Bobrovec, Bodice) na imitáciu lesného požiaru v lesnom poraste nad chatou Repiská v katastrálnej časti Demänovská dolina.

    Požiar vznikol v nedostupnom horskom teréne pre kolesovú techniku a voda sa dopravovala diaľkovým hadicovým vedením z prevýšením cca do 140 výškových metrov z CAS 30 T815 – 7 cez čerpadlá a jazierkové systémy. DHZ Krmeš – Vlachy zabezpečoval prvý úsek vedenia po prvé čerpadlo a výstavbu stanovišťa pre čerpadlo č. 1, ktoré zabezpečovalo vytlačenie vody z cisterny do prvého umelého jazierka pre DHZ Liptovská Ondrašová. Na vytvorenie vedenia boli použité 4 ks hadice B72 (cca 80 m). Naša jednotka ďalej vybudovalo plošinu pre uloženia čerpadla a jeho zabezpečenie lanami proti zošmyknutiu pri prevádzke.

    Všetkým prítomným sa podarilo diaľkové vedenie vybudovať do 40 min a zabezpečiť dostatok hasebných látok na požiarovisko. Po lokalizácii a likvidácii požiaru bol materiál na vybudovanie diaľkového vedenia zbalený a na spoločnom vyhodnotení boli zhodnotené nedostatky a vzniknuté problémy počas výstavby diaľkového vedenia ale i klady vybavenia jednotlivých DHZ.  Na záver sa poďakovala všetkým účastníkom taktického cvičenia Okresná riaditeľka HaZZ Liptovský Mikuláš pplk. PhDr. Eva Krajčiová  a vyzdvihla význam DHZ pre podporu profesionálnych jednotiek.

    Počas cvičenia bolo vykonané preverenie dostupnosti veliteľov DHZ na vyhlásenie požiarneho poplachu cestou operačného strediska Krajského riaditeľstva HaZZ Žilina. Taktického cvičenia sa za DHZ Krmeš – Vlachy zúčastnili Bc. Miroslav Hric, Ing. Jindřich Chvojka, Michal Krčula a Maroš Smitek.