Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Krmeš

06.02.2018 20:54

V roku 2017 bola v spolupráci s Obecným úradom podaná žiadosť o finančný príspevok pre obec na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v miestnej časti Krmeš. Po uzavretí a vyhodnotení predložených podkladov (1200 žiadostí o poskytnutie dotácie) nebola naša obec úspešná a finančná injekcia na rekonštrukciu nebola v roku 2018 schválená. My sa ale nevzdáme a v opätovnej výzve sa budeme opätovne uchádzať o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu uverejenej na stránkach MV SR.