Spoločná okrsková schôdza v Ľubeli

04.05.2015 21:04

    Dňa 30. 4. 2015 sa na pôde 6. okrsku v Ľubeli uskutočnilo IMZ 5. a 6. okrsku z dôvodu dohodnutia termínu obvodového kola previerok pripravenostiv naších okrskoch. Po dlhšej debate sa zástupcovia jednotlivých DHZ dohodli na termíne a podmienkach konania obvodovej súťaže.