Vlachanské noviny 1/2011 strana 6 - 7

17.12.2013 08:40

Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš – Vlachy

    Na začiatok mi dovoľte v mene predsedu, ako i celého organizačného výboru dobrovoľného hasičského zboru Krmeš zaželať všetkým obyvateľom obce do nového roku veľa zdravia, pracovných úspechov, rodinnej pohody a nech naše príbytky ten povestný „červený kohút“ zďaleka obchádza.
    Dobrovoľní hasiči, ako i priatelia hasičského športu rok 2011 spoločne začali výročnou členskou schôdzou. Úvodom sme si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých dlhoročných členov DHZ Krmeš-Vlachy Jaroslava Šulíka a Pavla Madliaka. Obaja nás opustili v roku 2010, zaujímali sa o veci verejné a obaja nás opustili veľmi rýchlo. Tak rýchlo, že sme sa im za ich prácu pre DHZ nestihli ani poďakovať. Tak aspoň touto cestou. Ďakujeme.
    Výročná členská schôdza sa konala v kultúrnom dome Krmeš a na programe mala 17 bodov. Spoločne sme zhodnotili rok 2010 a určili si plány na rok 2011, ako i celkové smerovanie DHZ na roky nasledujúce. Z plánu hlavných úloh spomeniem: účasť na hasičskej lige, organizácia piateho ročníka súťaže o putovný pohár starostu obce Vlachy, generálna oprava hasičskej striekačky v spolupráci s obcou Vlachy, prípadne sponzorom, zvýšenie povedomia o dobrovoľnom hasičstve v obci i mimo nej, usporiadanie hasičského plesu, projekt a povolenie na osadenie sušiaka hadíc, ako i mnohé ďalšie. Čo sa týka zloženia výboru DHZ ostal v nezmenenej podobe:
Predseda: Miroslav Hric ml. 
Strojník: Ing. Jindřich Chvojka
Veliteľ: Ing. Jindřich Chvojka 
Pokladník: Miroslav Hric ml.
Referent mládeže: Martin Smitek 
Hospodár: Michal Krčula 
Preventivár: Peter Krčula
    Od zástupcu Okresného výboru DHZ v Liptovskom Mikuláši sme dostali ďakovný list za aktívnu pomoc pri odstraňovaní škôd, spôsobených povodňami v letných mesiacoch. Rozkazom veliteľa DHZ boli do hodností starší a vrchný požiarnik povýšení ďalší členovia DHZ. Schôdze sa zúčastnilo 23 mužov, 4 ženy, 7 mladých hasičov a 6 hostí. Atmosféru schôdze dopĺňalo i premietanieprezentácie a fotografií, či vynikajúca kapustnica. Bola to veľmi dobrá akcia, v ktorej sa skĺbila obsahová stránka veci a zároveň bolo veselo.
    Február sa zasa niesol v duchu prípravy na druhý hasičský ples. Poučení skúsenosťami z prvého plesu, dali sme si na veciach viac záležať. Z môjho pohľadu bol ples naozaj parádny. 88 plesajúcich, výzdoba ako na svadbe, chutné jedlo, víno, bohatá tombola, či samotná hudba v podaní Jána Humenného. Úvodné slovo predniesol predseda s veliteľom DHZ. Vrcholom večera bolo žrebovanie približne 40 cien tomboly, kde sa ako moderátor predviedol Jindro Chvojka. Bol naozaj dobrý a myslím, že sa minul povolaním. Dôkazom dobrej nálady bola zábava až do skorého rána. Keďže sme si všetko robili svojpomocne, chcel by som touto cestou poďakovať celému kolektívu, ktorý sa podieľal od naplánovania, cez oslovenie sponzorov, nákupu potravín, chodu bufetu, obsluhy, výzdoby či varenia...
    Výročná schôdza, ples ako i mnohé iné akcie sú dôkazom toho, že ak ide o dobrú vec, vedia svoje sily spojiť i ľudia s rozdielnymi názormi. A dobre viete, že práve rozdielne názory túto dedinu rozdelili. Mať svoj názor je veľmi dôležité, priam nevyhnutné. Nie každý iný názor je názorom zlým. Toto sú veci, ktoré sa netýkajú len hasičov, ale každého občana. Chceme predsa v tejto dedine žiť, nie prežívať.
 
Miroslav Hric, ml.
 
Zdroj: https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2011