Vlachanské noviny 1/2012 strana 2, 4, 7 - 8

17.12.2013 14:40

1. september 2012 – DEŇ OBCE

    Prvú septembrovú sobotu sme sa všetci zišli, opäť po roku, pred Kultúrnym domom vo Vlachoch, aby sme spoločne oslávili veľké jubileum našej obce – 750. výročie jej založenia. Slávnostný deň začal spoločnými ekumenickými Bohoslužbami. Po oficiálnom otvorení, za prítomnosti starostov z okolitých obcí a prednostu Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši Ing. Ján Galváneka sa začal bohatý kultúrny program. Po vystúpení folklórnych súborov a skupín z Dúbravy, Liptovského Mikuláša, Smrečian a obecného spevokolu (viac v článku Dášky Chvojkovej) sme si položením venca k pamätníku padlých v SNP pripomenuli 68. výročie tejto udalosti. Po guľáši sa nám opäť, po vlaňajšom veľkom úspechu, predstavili psovodi so svojimi psíkmi z ružomberskej väznice. Ich vystúpenie bolo aj v tomto roku veľmi zaujímavé a to nielen pre deti, ale pre všetkých prítomných. V čase ich vystúpenia sa nám ustálilo aj počasie a preto sme bez obáv mohli pokračovaťv súťažiach pre deti, cyklistických pretekoch, súťažiach pre dospelých a v premietaní fotiek zo starých čias. Obecní hasiči predviedli ukážku zásahu za prítomnosti svojich kolegov z Partizánskej Ľupče a Okresného hasičského a záchranného zboru z Liptovského Mikuláša. Deň sa končil 3. Ročníkom súťaže vo varení bryndzových halušiek, kde si prvenstvo v tomto roku odniesli sestry „Kubáňové“.

Z KUCHYNE našich dobrovoľných hasičov

    Kalendárny rok sa prehupol do poslednej štvrtiny, zemiaky sú v pivnici, kapusta v sude, uhlie v kotolni, ľudia sa začínajú pripravovať na zimu. Niečo podobné prežívajú i dobrovoľní hasiči. Sušia hadice, robia poriadky v hasičskej zbrojnici, zimujú techniku a všetci spoločne sa tešia na obdobie, kedy vodu vystrieda sneh. A samozrejme bilancujú. Práve posledných deväť mesiacov by som chcel zhrnúť v tomto článku. 
    V januári sme v materskej škôlke namontovali dve staršie akumulačné pece, namiesto tých, ktoré už úplne doslúžili. Pece daroval obci Pavol Strmenský. Hasiči ich osadili, sfunkčnili a z budovy vypratali staré pece. Likvidáciu zabezpečil obecný úrad. V tomto zasneženom čase bol na základe východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky do užívania odovzdaný stožiar sušiaka hasičských hadíc pri kultúrnom dome v Krmeši. V priebehu roka sme ho intenzívne využívali, čím sa len potvrdila jeho opodstatnenosť. 
    Vo februári sa nášmu kolektívu hasičov s Krmeša podarilo zorganizovať už Tretí Hasičský ples. Deväťdesiat občanov obce, priateľov a ľudí i z iných dedín sa zabávalo až do skorého rána. K celkovej pohode prispela krásne vyzdobená sála, domácky pripravená strava, bohatá tombola, disdžokej so svojimi nestarnúcimi hitmi a dobrá nálada. V tomto zimnom období sa uskutočnila i Obecná zabíjačka. Ani tu hasiči nechýbali. Zabezpečovali sme „Fašiangy“- sprievod masiek po dedine. I tento rok to bolo v sprievode folklórneho súboru Chabenec z Dúbravy. Taktiež sme boli pri všetkých pomocných prácach začínajúc prípravou, výdajom špecialít až končiac riadením a umývaním. 
    Každá akcia , ktorá sa v obci uskutoční, nesie v sebe niekoľko znakov, ktoré určujú jej úspešnosť či neúspešnosť. Napríklad, aká dedinská organizácia ju usporiada, či a akú podporu má od obce, aký záujem a účasť jej prejavia občania obce.........ale v prvom rade, aspoň podľa mňa, je to všetko o ľuďoch. 
    O ľuďoch a ich chuti, i v tomto uponáhľanom svete pre obec niečo nezištne vykonať. Preto by som rád všeobecne poďakoval všetkým, ktorí sa neutiahli do svojej ulity ale naopak, podávajú pomocnú ruku naďalej. 
    V apríli sa ďalší dvaja členovia hasičského zboru zúčastnili školenia a praktických skúšok v rozsahu 40 hodín. Teoreticky a prakticky sú odborne vyškolení ako postupovať pri likvidácii požiaru tak, aby neohrozili seba a zároveň aby boli rovnocenným partnerom profesionálnych hasičov. K tejto predstave spolupráce sme o krok bliţšie i tým, ţe nášmu družstvu boli zakúpené zásahové ohňu vzdorné obleky, spolu s prilbami a rukavicami. 
    Taktiež ďalší dvaja členovia absolvovali psychologické vyšetrenie, zamerané na práva a povinnosti pri vedení motorového vozidla zo zapnutými majákmi. Opäť náklady vo výške 140 € boli uhradené z rozpočtu obce. Rád by som pripomenul, že naša obec, ako dedina s viac ako 500 obyvateľmi má povinnosť zo zákona zriadiť a udržiavať v akcieschopnosti obecný hasičský zbor. 
    V máji sme absolvovali previerky pripravenosti v Liptovskom Trnovci. Tu sme povinní Okresnému výboru DPO Liptovský Mikuláš dokázať a reálne predviesť našu zručnosť.  
    V rozmedzí mesiacov jún - august sme sa zúčastnili ôsmich kôl hasičskej ligy okresu Liptovský Mikuláš. V celkovom umiestnení sme osadili šieste miesto. Ak sa na toto umiestnenie pozrieme v porovnaní s celkovým počtom dedín v okrese, tak to naozaj nie je zlé. Dôleţitejší je však náš osobný pocit. S týmto výsledkom nie sme spokojní. Je to hra a mi sme ju mohli hrať lepšie. Príčina - po dlhom čase sme tento rok zápasili s nedostatkom ľudí. Práca a rodina sú určite prvoradejšie.
    Okrem súťaží hasiči zabezpečovali zber elektronického odpadu v obci. Bola to pomoc obecnému úradu a uľahčenie dopravy a manipulácie s odpadom občanmi obce. Tento nepotrebný materiál sme zvážali spred domov na jedno zberné miesto / do kultúrneho domu Vlašky, odkiaľ bol špecializovanou firmou odvezený a ekologicky zlikvidovaný. Posledný zber v obci sa uskutočnil v auguste 2011, no opäť sme boli prekvapený, aké množstvo elektroniky sa vyzbieralo. 
    Mám rád vodu vo všetkých formách, no v tento deň tej dažďovej bolo už priveľa. Môj obdiv majú všetci diváci, ktorí na akciu prišli a i v takomto premenlivom počasí ostali až dokonca.Intenzívne sme sa zapojili do príprav ako i celej realizácie osláv 750.výročia prvej písomnej zmienky o obci Vlachy, konanej 1.septembra . Hasiči, ako celok predviedli v spolupráci s Hasičským a Záchranným zborom Liptovský Mikuláš a dobrovoľníkmi s Partizánskej Ľupče ukážku uhasenia fiktívnej budovy senníka. Naše družstvo v nových oblekoch rozvinulo dva prúdy útočného vedenia, zásobu vody s cisterny zabezpečili kolegovia s Ľupče. Uhasenie požiaru v dýchacích prístrojoch a ukážku výbavy vozidla VARIO zasa predviedli profesionáli. Deti mali najväčšiu radosť zo striekania s vodného dela a šantenia v pene, ktorú sme im na lúku nastriekali nakoniec. Ako hasiči jednotlivci sme pomáhali snáďpri všetkom, od čistenia zemiakov, cez moderovanie akcie až po súťaže pri svetle pouličného osvetlenia.
    Do ďalšieho obdobia vám želám len to dobré, aby oheň horel len tam, kde má. Mám tým na mysli blížiace sa zimné vykurovacie obdobie. Preto vás vo vašom záujme vyzývam, skontrolujte si pece ústredného kúrenia, iné vyhrievacie telesá, komíny či dymovody. Ak by ste si neboli s niečím istý, potrebovali by ste radu, pomoc máme v obci vyškolenú osobu na tieto veci / preventivára obce, ktorý vám určite rád poradí. V osobe preventivára pôsobí Peter Krčula, ktorý okrem iných vecí v júli vstúpil do stavu manželského. Manželom by som na ceste životom ešte raz poprial všetko len to najlepšie s prianím, aby to bol chlapec – hasič.
    I tieto riadky dokazujú, že hasiči sú neprehliadnuteľnou a neoddeliteľnou zložkou obce, zložkou v ktorej to žije. A opäť sme pri ľuďoch, osôbkach a osobnostiach........ .
 
-Miroslav Hric ml.-
 
Zdroj: https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2012