Vlachanské noviny 1/2013 strana 2, 9 - 10

30.12.2013 21:39

Kalamita 14.3. – 15.3.2013 Aj v našej obci, tak ako na mnohých miestach Slovenska, veterná smršť zanechala po sebe svoju pečať. Za obeť padlo v obci množstvo stromov, prevažne smrekov, väčšina v miestnej časti Krmeš. Našťastie nikomu z občanov sa nič nestalo a nik nám ani nehlásil žiadne materiálne škody. Ďakujeme pohotovým hasičom z Krmeša za rýchlu pomoc, ako aj množstvu dobrovoľníkom z obce.
-db-

Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš - Vlachy

    Od posledného môjho príspevku o dobrovoľných hasičoch uverejneného vo Vlachanských novinách prešlo už šesť mesiacov, preto by som si dovolil zhrnúť toto obdobie v tomto článku.

    V predposlednú septembrovú sobotu hasiči s Krmeša, v spolupráci s obecným úradom, zorganizovali 6.ročník Hasičskej súťaže o putovný pohár starostu obce Vlachy. Tento ročník sme spojili i s vyhodnotením XI. Ročníka Okresnej Hasičskej Ligy okresu Liptovský Mikuláš. Úmyslom bolo pritiahnuť do obce čo najväčší počet hasičských jednotiek. Ligu pre rok 2012 vyhral Bobrovček, pred Partizánskou Ľupčou a Trsteným. Krmeš skončil šiesty. V kategórii ženy bola prvá Kráľova Lehota pred Smrečanmi a Trsteným. 
    Na futbalovom ihrisku si tento sobotňajší podvečer prišlo zmerať svoje sily v požiarnom útoku niekoľko hasičských družstiev. Po konečnom sčítaní bodov si najlepšie počínali v kategórii muži hasiči z Hýb, v kategórii ženy bolo najšikovnejšie družstvo našich žien a dievčat. Kategóriu starých pánov vyhralo družstvo „zlepené“ z celej našej dediny tesne pred štartom. Niektorým bolo treba síce intenzívnejšie vysvetliť čo majú robiť, ale terče nakoniec padli všetky. Svojou prítomnosťou nás prišli povzbudiť zástupcovia OV DPO Liptovský Mikuláš, na čele s riaditeľkou Hasičského a záchranného systému Liptovský Mikuláš Evou Krajčiovou. Bola to dobrá akcia, ktorá urobila dôstojnú bodku hasičskej sezóne pre rok 2012. 
6.10.2012 sa v Račkovej doline pri hoteli ATC konal 12. ročník jesenno branno-športovej súťaže kolektívov Mladých hasičov. Naše družstvo pod vedením Miroslava Krčulu, v zložení veliteľ Samuel Hric, členovia - Ján Švec, Tomáš Madliak, Kristián Korpády a Viktória Chvojková - postupne na 1,5 km dlhej trati plnilo deväť súťažných disciplín. V konkurencii detí z celého okresu skončili naši na siedmom mieste.    

    V predvianočnom období sa hasiči z Krmeša podieľali, spoločne s materskou škôlkou a obecným úradom, na usporiadaní Mikuláša. Mikuláš s anjelom a samozrejme s čertom si opäť našli čas a svojou prítomnosťou prišli potešiť tých najmenších občanov našej obce. Sladkosti, súťaže, spokojné deti a ustatí rodičia, taký bol Mikuláš 2012.

    ,,V chatovej oblasti Partizánska Ľupča - časť Magurka došlo k požiaru chaty Magurka. Chata sa nachádza síce v prístupnej oblasti, ale z dôvodu zhoršených poveternostných podmienok a silného vetra došlo k zataraseniu prístupovej cesty k prírodným vodným zdrojom. Taktiež došlo k strhnutiu elektrických stľpov, čím nastal výpadok elektrickej energie a znefunkčnenie verejnej vodovodnej siete v miestnej časti Magurka. Vodu je nutné dodávať kyvadlovým spôsobom alebo dodávkou na veĺké vzdialenosti s prevýšením.“ Takto katastroficky no našťastie len fiktívne znel námet previerkového cvičenia Okrsku č.5. Cieľom cvičenia bolo preveriť všeobecnú akcieschopnosť DHZ Krmeš-Vlachy, DHZ Vlašky a DHZ Partizánska Ľupča. Pozornosť sa zamerala na prevádzkyschopnosť techniky, overenie odborných vedomostí a manuálnej zručnosti členov, spoluprácu medzi jednotlivými zbormi až po dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany pri práci. Podmienky boli o to horšie, že sa jednalo o horské prostredie, čerstvo napadnutý sneh a teploty pod bodom mrazu. Poplach vyhlásili bez akéhokoľvek upozornenia starostovia obcí Partizánska Ľupča a Vlachy v miestnom rozhlase. Po vyhlásení poplachu sa v stanovenom čase pred hasičskú zbrojnicu v Krmeši dostavilo 7 hasičov, vo Vlaškách 5 hasičov. Treba pripomenúť že sa jednalo o nedeľné predpoludnie. Dôležitú úlohu pri výjazde zohral Michal Krčula, ktorý ako vodič a technicky zdatný človek odstránil technickú poruchu na cisternovom vozidle z Partizánskej Ľupče. Toto cvičenie bolo i pre mňa veľmi poučné. Prvý piatok v novom roku DHZ Krmeš usporiadalo výročnú členskú schôdzu. Ako delegáta z OV DPO LM sme privítali Jána Hološa. V príjemnej atmosfére, pri vynikajúcej kapustnici a fotografiách z videoprojekcie 26 hasičov bilancovalo rok 2012. Opäť sme si stanovili niekoľko úloh, no tou najdôležitejšou je tak ako po minulé, tak i nasledujúce roky - vydržať.
    Vynikajúca nálada, spokojní hostia, super zábava až do skorého rána a pozitívne ohlasy, tak taký bol 4. Hasičský ples, ktorý sa konal v sobotu 26.1.2013 v Kultúrnom dome Vlachy. Úvod patril veliteľovi, predsedovi a strojníkovi v krátkej scénke, nasledovala pieseň v podaní Silvie Abrahámovej a zvyšok večera už patril ľudovej, či modernej hudbe prvý krát v podaní DJ Cira. A samozrejme osemdesiatim ôsmim zábavy chtivým hosťom. Myslím, že všetkým prítomným ostane v pamäti tohtoročná tombola. Možno nie ani tak svojou pestrosťou, ale prvou cenou ,,práčkou“ a jej prešťastným výhercom... . Ľudia sa bavili, každý po svojom a to je najhlavnejšie. Chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli materiálne, ale i všetkým ostatným, ktorí pomocnou rukou prispeli k usporiadaniu tejto vydarenej akcie.
    Ručičky na hodinách sa nám už posunuli, deň sa predlžuje, slniečko sa spoza mrakov ukazuje čoraz viac. Prajem Vám veľa teplých a krásnych dní.

- Hric Miroslav ml.-

Zdroj: www.obecvlachy.sk Vlachanské noviny 2013