Vlachanské noviny 2/2011 strana 8

17.12.2013 08:46

Z činnosti našich hasičov.

    Od posledného vydania Vlachanských novín uplynuli už tri mesiace, dovoľte mi preto poinformovať vás o drobných starostiach i radostiach v dobrovoľnom hasičskom zbore Krmeš-Vlachy. 
    Koncom marca hasiči z Krmeša zorganizovali divadelné predstavenie. Už po piatykrát na dosky nášho kultúrneho domu zavítalo ľubeľské ochotnícke Divadlo Kolomana Ondreja Urbana. Tentokrát sa predstavili s veselohrou s názvom „Starostove kuchárky?!“ Na postave starostu Guľôčku nám ukázali, aká ťažká môže byť úloha starostu, keď sa sľuby sľubujú a blázni sa radujú ... .Nálada bola výborná, diváci sa skvele bavili. Kolektív z Ľubele opäť nezostal nič dlžný svojmu menu. Bolo to veľmi príjemné spestrenie pôstneho obdobia. 
    Treba spomenúť, že hasiči, ktorí akciu organizovali nemali z nej žiadny zisk. Výťažok zo vstupného pokryl náklady na divadelné vystúpenie, vyplatené v hotovosti pokladníčke ľubeľského divadla. Výťažok z bufetu bol zase použitý na malé občerstvenie pre samotných hercov. O rok sa na Ľubeľcov tešíme opäť. 
    V apríli sa naši členovia Michal Krčula a Milan Tonka zúčastnili na školení členov DHZ pre okres Liptovský Mikuláš. V rozsahu 5 dní (40 hodín) boli oboznámení s technikou hasenia, organizovaním práce pri samotnom požiari a prešli praktickým výcvikom. Náklady školenia znášala obec, náklady na dopravu uhradil DHZ Krmeš. 
    Celý máj sa niesol v znamení prípravy hasičskej techniky na blížiacu sa sezónu. Pozornosť sme venovali hlavne hasičskej striekačke, ktorá prešla kompletnou generálnou opravou, zameranou na spoľahlivosť a zvýšenie výkonu. Tieto práce financovala obec, ako zriaďovateľ dobrovoľného hasičského zboru. Ostatnú výzbroj, akou sú vysokotlakové hadice, rozdeľovač či sací kôš sme si zaplatili z vlastných zdrojov, získaných z predaja železného šrotu, či zorganizovania hasičskej zábavy. Po technickej stránke sme už vyzbrojení veľmi dobre, všetko ostatné je už len otázkou šikovnosti a zručnosti našich hasičov. 
  Momentálne máme za sebou previerky pripravenosti, ktoré sme v daždivom počasí absolvovali v Pavčinej Lehote. Dokázali sme akcieschopnosť našej hasičskej jednotky. Okrem toho sme sa už zúčastnili súťaží v Liptovskom Michale, Partizánskej Ľupči, či prvého kola hasičskej ligy vo Važci. Ešte nás čaká L.Ondrej, L.Porúbka, Trstené, Bobrovček, L.Ondrašová, L.Mikuláš, L.Ján a samozrejme Vlachy. I touto cestou by som chcel občanov obce pozvať na Piaty ročník o putovný pohár starostu obce Vlachy, ktorý sa bude konať v sobotu 3.9.2011, opäť v podvečerných hodinách, pravdepodobne na futbalovom ihrisku vo Vlachoch. Srdečne vás pozývame na ukážku toho, akým smerom sa uberá hasičský šport.
    Riešili sme i jednu nepríjemnosť. Niekoľkokrát za sebou horel veľkoobjemový kontajner, umiestnený pri cintoríne v Krmeši. Prvý poţiar sme vyhodnotili ako samovznietenie, keďže boli horúce dni a v kontajneri boli nahádzané sklenené fľaše z riedidla a farby. Ale kontajner horel druhý, tretí ... spolu až päťkrát za obdobie troch týţdňov. Už nešlo o náhodu, ale o podpaľačstvo. A to sa i potvrdilo. Náhodným svedkom boli videné osoby, samotný čin, bola zaznačená poznávacia značka vozidla. Prípad bol nahlásený polícii.
    Na „Ducha“ sme pred obchodom Jednota postavili „Mája“. Je to prvýkrát a máme ešte čo zlepšovať. V každom prípade chceme túto peknú a typicky dedinskú tradíciu zachovať. Rok sa preklápa do svojej druhej polovičky, začína nám leto a s ním i dovolenkové obdobie. V mene členov DHZ vám želám veľa zážitkov a príjemného oddychu. 
 
Miroslav Hric, ml.
 
Zdroj: https://www.obecvlachy.sk Vlachanské noviny 2011