Vlachanské noviny 2/2013 strana 7 - 9

30.12.2013 22:00

Zo života hasičov z Krmeša

Hasičská kvapka krvi - vraví sa, že ,,v núdzi poznáš priateľa“. No niekedy treba oveľa viac. A tak skrsol nápad v hlave Jindra Chvojku - veliteľa hasičského zboru v Krmeši darovať krv. Zavolal zdatných hasičov a išlo sa. Zostava Jindro Chvojka, Dáša Chvojková, Martin Smitek, Juraj Smitek, Aďka Štrichová a Milan Tonka sa stretli v utorok 13. augusta 2013 na Tranzfúziologickej stanici v Liptovskom Mikuláši. Po prvotných vyšetreniach prišlo aj na odbery. Celá skupina odovzdala dokopy dva litre krvi. Tento rok nás bolo málo, ale nabudúce sa polepšíme a príde nás viac. :-).

D. Chvojková

Okresná hasičská liga 2013 v striebornej farbe

    Aj v tomto roku sa dobrovoĺní hasiči z Krmeša zúčastnili na siedmom ročníku Okresnej hasičskej ligy (OHL) okresu Liptovský Mikuláš. Úmyslom nebolo len sa zúčastniť, ale aj bodovať. Bodovať čo najlepšie. Tento ročník sa skladal z deviatich kôl, ktoré priniesli družstvu z Krmeša tieto výsledky:

    Šiestym kolom OHL bola i súťaž u nás, na futbalovom ihrisku vo Vlachoch, ktorá bola zároveň siedmym ročníkom Hasičskej súťaže o putovný pohár starostu obce Vlachy. V teplý júlový sobotňajší podvečer nás svojou prítomnosťou potešili a svoje umenie prišli predviesť 3 družstvá žien, 5 družstiev mužov v kategórii do 1200, 7 družstiev mužov v kategórii nad 1200 a 1 družstvo starých pánov. Prísne oko rozhodcov, elektronická časomiera, športové trofeje, či pocit jednoducho sa predviesť a dokázať, že som lepší, to všetko slúžilo ako motivácia pre veĺmi slušné výsledky. Putovný pohár starostu obce Vlachy vyhrali a celý rok bude ozdobou už i tak dosť plnej police športových trofejí hasičov z Partizánskej Ľupče. Gratulujeme.
    Posledným, deviatym kolom OHL bola nočná súťaž na námestí v Liptovskom Mikuláši. Atmosféra bola navonok príjemná, no vnútri bol každý nervózny, plný očakávania. Dobre prevedený požiarny útok a mohli sme pomýšĺať i na pohárové umiestnenie. Sila vôle, vyslyšaná modlitba, premotivovaný súper, šťastie, ši zodpovedný a kvalitne predvedený výkon...Mix tohto všetkého nám v tú sobotu sadol. Nielen, že sme porazili Hybe a Važec, našich najväčších konkurentov, ale to nočné kolo sme i vyhrali. Tento výsledok nám udržal druhé miesto v Okresnej hasičskej lige okresu Liptovský Mikuláš pre rok 2013. V histórii existencie súťaže je to naše najlepšie umiestnenie. Celkové poradie Okresnej hasičskej ligy 2013 podľa získaných bodov:

Chcel by som sa poďakovať všetkým členom súťažného družstva za predvedené výkony a ochotu ukrojiť podstatné množstvo času z osobného voĺna a investovať ho v prospech šírenia dobrého mena obce Vlachy v zložení: Jindřich Chvojka – strojník/veliteĺ, Michal Krčula – strojník, Milan Tonka – kôš, Tomáš Mikita – sacie, Miroslav Krčula – spojka, Martin Hric – rozdeĺovač, Maroš Smitek – pravý útok, Miroslav Hric ml. – ĺavý útok, Juraj Smitek – ĺavý útok. Poďakovanie patrí i všetkým nemenovaným priaznivcom hasičstva.

M. Hric ml.

Zdroj: www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2013