Vlachanské noviny 3/2010 strana 6, 14 - 21

17.12.2013 07:48

Pomoc pri povodniach

    V sobotu večer 31. 7. 2010 sa z ničoho nič strhla silná búrka. Dážď bol taký silný, že v starom Krmeši na kopci sa vytvárali malé potoky, ktoré sa dolu cestou valili do dvorov. Najviac postihnutí boli Glonekovci a Moravčíkovci, ale aj celá ulica. Voda z kopca brala so sebou štrk, kamene, hlinu a upchala tak rúry a odvodňovacie kanále. S pomocnou rukou prišli hasiči, ktorí sa snažili vodu odkloniť, prípadne odčerpať. Vďaka nim sa dostal živel pod kontrolu. Ale ani na konci Krmeša to nebolo inakšie. Malý potôčik pri bytovkách sa zmenil na poriadnu rieku a podmýval brehy. Celá nová ulica, ktorá má odvodňovacie rúry cez záhrady, bola pod vodou. Voda bola jednoducho všade. Po kalamite sa všetko vyčistilo za pomoci nezamestnaných a dobrovoľníkov. Druhá búrka s veternou smršťou prišla 16. 8. 2010, ktorá narobila väčšie škody. Vietor vyvrátil niekoľko stromov pri p. Matiašovskej, pred obecným úradom, pri kaštieli, ale aj v záhrade p. Kasanickej, kde odlomená polovica smreka spadla rovno do potoka. Následné krupobitie posialo celú obec do biela, zničilo úrodu a zanechalo po sebe obrovské mláky v záhradách, o plných pivniciach vody ani nehovoriac. Viac obrázkov nájdete na www.vlachy.sk v albume Veľká voda... Z dôvodu obrany a ochrany nám obvodný úrad zaslal varovné signály, ktoré sa vyhlasujú pri rôznych mimoriadnych udalostiach. Prosím, dôkladne si to prečítajte, pretože v prípade ohrozenia obecný úrad bude sirénou toto ohrozenie oznamovať.

4. ročníkhasičskej súťaže o Pohár starostu obce

    V sobotu 4. septembra 2010 sa na futbalovom ihrisku vo Vlachoch uskutočnil 4. ročník hasičskej súťaže o Putovný pohár starostu obce Vlachy. Hasiči z Krmeša a Vlašiek, spolu so skupinkou priaznivcov hasičského športu od skorého rána pripravovali trate, osvetlenie, bufet či guláš. Vládla výborná nálada, nadšenie, všetko však zatienilo počasie. A to doslovne. Počasie bolo neúprosné, stále pršalo a bola zima. „Odniesli“ si to ľudia, stroje, ale hlavne terén okolo futbalového ihriska. 
    Pôvodne sa malo súťažiť v štafete 8x50 m za denného svetla a v požiarnom útoku, pri umelom osvetlení. Pre nepriazeň počasia sa na základe hlasovania veliteľov hasičských družstiev štafeta vynechala a celá súťaž sa zamerala na požiarny útok.
    Kategória ženy bola zastúpená štyrmi družstvami. Zvíťazili ženy z Likavky, druhé boli ženy z Vlách, tretie Trstené. V kategórii muži súťažilo deväť tímov. Likavka po tretí krát za sebou neobhájila víťazstvo. Keby sa tak udialo, putovný pohár by prestal byť putovný, stal by sa ich osobným vlastníctvom. Zvíťazilo a putovný pohár si odnieslo Iľanovo. Druhé skončilo Trstené a tretie Likavka. Kategóriu starí páni repre-zentovalo len družstvo z Likavky. Svojím výkonom jednoznačne potvrdilo vyrovnanosť s kategóriou muži.
    Svojou účasťou nás prišla podporiť i riaditeľka Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš p. Eva Krajčiová spolu s členmi Okresného výboru DPO Liptovský Mikuláš. Hlavným rozhodcom bol okresný veliteľ Ing. Hutka Peter. Po súťaži pokračovala zábava v KD Vlachy, kde nás DJ Mischo (Krčula Michal) zabával až do skorého rána. Moje poďakovanie patrí všetkým hasičom, ktorí akoukoľvek formou podali pomocnú ruku pri organizovaní tohto podujatia. Menovite Ivanovi Hlavatému, ktorý traktorom vyťahoval hasičské autá z priestoru ihriska na hlavnú cestu a bez pomoci ktorého by Ávie ešte dnes „parkovali“ pri ihrisku. Janovi Švecovi s kolektívom pomocníkov, ktorí nám navarili vynikajúci držkový guláš. Obci Vlachy za športové trofeje. Najväčšiu radosť som však mal z našich žien - hasičiek, ktoré našli odvahu a dôstojne hájili farby obce. Či už kvôli počasiu alebo „objektívnym“ príčinám prišlo tento rok menej hasičských družstiev, občanov obce. Možno i preto bola táto akcia po finančnej stránke pre DHZ Krmeš hlboko stratová. Aj napriek týmto okolnostiam, akými sú počasie či financie, viem už teraz s istotou povedať, že piaty ročník hasičskej súťaže o Putovný pohár starostu obce Vlachy určite bude.

Z kuchyne krmešských hasičov

    Vážení spoluobčania, v mene predsedu DHZ Krmeš vás chcem poinformovať o niektorých aktivitách či udalostiach v zbore. Nočným kolom v Liptovskom Mikuláši sme ukončili ďalší ročník okresnej hasičskej ligy. Z 23 zúčastnených tímov sme sa umiestnili na desiatom mieste. Obhájili sme síce umiestnenie z roku 2009, no výsledné časy sú však horšie. Môže za to technika. Požiarna striekačka má už viac ako 20 rokov, funguje bez generálnej opravy. Chlapi sú šikovní, majú chuť, ale držať krok s družstvami s novými striekačkami je prakticky nemožné. Ďalší rok už nie sme ochotní na súťaţiach robiť len štatistov. Preto postupne nakupujeme náhradné diely a v priebehu zimy by malo dôjsť k úplnému prerobeniu požiarnej striekačky. Na takú prestavbu treba i dosť finančných prostriedkov. Keďže sponzora nemáme žiadneho, obec prostriedky v tomto smere momentálne nevynaloží, ostáva to len na dobrovoľných hasičov.
    Jednou z akcií, ktorá mala priniesť nejaké euro navyše, mala byť súťaž o Putovný pohár starostu obce Vlachy konaná 4.9.2010. Plán nevyšiel. Druhým pokusom bol zber železného šrotu v obci. A tak sme v sobotu 11.9.2010 opäť v daždivom počasí prešli všetky tri miestne časti. Nazbierali sme menej ako pred štyrmi rokmi, možno i preto, že naši tmaví spoluobčania prejdú dedinou za týmto účelom i dva razy do dňa. I napriek tomu sa celkovo vyzbieralo 4 920kg starého železa. Pomerom rozdelené na jednotlivé časti približne takto: Krmeš 4 100 kg, Vlachy 700 kg, Vlašky 120 kg. Získané financie sa použijú na úpravu striekačky. V konečnom dôsledku sa zveľaďuje obecný majetok a aj dedina bude čistejšia. Touto formou chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí akým - takým kilom prispeli na túto akciu.
    Nie vždy sa posúvame len dopredu. Tak je to i v prípade sušiaka na hadice, ktorý momentálne stojí pri hasičskej zbrojnici v Krmeši. Pre vysvetlenie: sušiak stál pôvodne vo Vlachoch pri hasičskej zbrojnici a keďže sa nevyužíval, bol so súhlasom vtedajšieho starostu demontovaný a prevezený do Krmeša. Tu sme pri HZ vykopali a zabetónovali pätku a takto pred rokom stožiar osadili. Stálo nás to dosť času i úsilia. Využívali sme ho len krátko. Sused pri hasičskej zbrojnici trvá na jeho zrušení. Priznávam, sušiak mal určité technické nedostatky, ktoré sme boli ochotní odstrániť a podložiť i potrebnými písomnosťami. Rozhodnutie je však nemenné. Z tohto prípadu plynie ponaučenie, že všetko si treba dať ošetriť papierom. My sme sušiak postavili na dobré slovo, bez písomného povolenia. A tak s pompéznosťou s akou sme ho stavali, ho teraz zvalíme. Určite to vzťahy utuží. Nové miesto sušiaka hadíc bude v rohu pri kultúrnom dome v Krmeši.
    31.7. a 16.8.2010 zasiahla našu obec silná búrka v kombinácii s krúpami a následnými záplavami. Hasiči z Krmeša a Vlašiek v rámci svojich možností a momentálnej situácie pomáhali pri zmierňovaní následkov. Tieto udalosti v časti Krmeš ukázali slabé miesta ochrany pred prívalovými vodami. Obec ako i hasiči budú i naďalej v týchto veciach nápomocní.
    Máme jeseň, zimu pred sebou no už teraz treba myslieť na plesovú sezónu. Začiatkom roku 2011 sa uskutoční druhý hasičský ples, na ktorý vás srdečne pozývam.
Želám vám všetko dobré.S pozdravom Hric Miroslav ml.

Okresná hasičská liga 2010

   Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš – Vlachy sa v tejto sezóne zapojil do všetkých kôl Okresnej hasičskej ligy (OHL) v okrese Liptovský Mikuláš. Na základe rozhodnutia ligovej komisie a platného štatútu Okresnej hasičskej ligy sa táto sezóna skladala zo 6 ligových kôl a 1 previerkového kola.
    Za previerkové kolo sme získali 20 bodov do celkovej klasifikácie. To sa v tomto roku uskutočnilo vo veľkom časovom odstupe v priebehu OHL (zvyčajne previerkové kolo prebieha pred začatím 1 ligového kola súťaže) z dôvodu nepriaznivého počasia a rozmočeného terénu po neustávajúcich dažďoch.
    1. kolo OHL prebehlo v obci Vaţec. V ťažkej konkurencii a behu za sťažených podmienok sa nám podarilo pripísať si 7 bodov do celkového hodnotenia. 2. kolo prebehlo v Trstenom kde sme získali 4 body za nie veľmi vydarený útok. 3. kolo prebehlo v Liptovskom Ondreji. Tu sa vôbec nedarilo a pripísali sme si 2 body. Do hodnotenia sa nezapočítava kolo s najhorším dosiahnutým výsledkom (s najmenším počtom získaných bodov). Za najhorší výsledok sa ráta aj neúčasť na niektorom kole (počet získaných bodov je nula). 4. kolo v Liptovskej Porúbke bolo odlišné od všetkých súťaţných kôl. Je to súťaž o takzvaného železného hasiča. V konkurencii 18 dvojčlenných družstiev sme si pripísali 5 bodov. 5. kolo prebehlo v Liptovskej Ondrašovej. Tu sme dosiahli vcelku vynikajúci čas, ale do hodnotenia sme si pripísali iba 6 bodov. 6. a zároveň posledné kolo OHL sa konalo V Lipt. Mikuláši za umelého osvetlenia (nočné kolo). Tu po malom technickom probléme na hlavnom vedení sa podarilo útok dokončiť. V tomto kole sme si pripísali posledné 4 body.
    Naše celkové hodnotenie v konkurencii 23 muţských druţstiev je 46 bodov a 10 miesto v poradí. V tejto sezóne sa nám podarilo obhájiť si umiestnenie v OHL z roku 2009, ale núti nás to naďalej sa zlepšovať. Preto by som na záver chcel poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne zapájali do ligy a samozrejme aj tým, ktorí nás chodili povzbudzovať. 
 
Ing. Jindřich Chvojka Veliteľ DHZ Krmeš - Vlachy
 

Ďeň obce v kocke

    V sobotu ráno 28. augusta 2010 to veru nevyzeralo najlepšie. Obloha zamračená, dážď visel na vlásku, zima. Ale ani takéto zlé počasie neodradilo nikoho, kto prišiel na ihrisko zašportovať si a zasúťažiť. Prvé súťaže patrili hasičom a pri nich sa nezapotili len deti, ale aj samotní usporiadatelia si zmerali čas pri žberovej striekačke.
    Na obed už rozvoniaval guláš, tentoraz z kotlíka a kuchárskej varešky Romana Lovicha. Len sa tak každý oblizoval.Najpôsobivejšou atrakciou bolo vystúpenie sokoliarov zo Sokoliarskeho dvora ASTÚR z hradu Červený Kameň. No len čo začali s pre-zentáciou začalo pršať. Po krátkej prestávke zase pokračovali. Pre tých čo toto predstavenie zmeškali pripájam fotografie krásnych dravcov.
    Sedem ohnísk, stolíkov a pripravených sedem družstiev už stálo nastúpených pred druhou hodinou. To sa už kuchári pripravovali na varenie najlepších halušiek, ako inak v kotlíku. A že to boli aj dobré halušky, svedčí o tom rýchlosť a šikovnosť súťažiacich. Veru, halušky na toľko spôsobov som ani ja nevidela.Porota, ktorú tvorili - starosta obce Ladislav Guoth, Dušan Hric, Róbert Klubica, Rastislav Marton a Martin Kubáň vybrali tie ozaj najlepšie halušky z družstva kuchárov – Milan Lovich, Ondrej Zigo a Jozef Stankoviansky. Právom im patrí odmena a ocenenie drevenej varešky. Najkrajšie na celej súťaži bolo obecenstvo, ktoré taktiež „koštovalo“ výsledky našich súťažiacich a celý čas povzbudzovalo.
    Keď pán Molek zobral do rúk svoju harmoniku, hneď bolo o zábavu postarané. Svojou dobrou náladou a spevom rozveselil aj okolosediacich ľudí
    Keďže dážď posunul celú akciu, cyklistických pretekov sa už nemohli dočkať tí najmenší. Súťažiaci v troch kategóriách rozdelení na dievčatá a chlapcov dosahovali najrýchlejšie časy. Predsa každý chcel vyhrať peknú cenu. A veru sa vyhrávalo...
    Podvečer prišli na rad súťaže, ktoré pripravili Janka Klubicová s Evkou Rybárskou. Pri behu cez prekážky so zakrútením, alebo metlovom behu sa zabával každý. No najsmiešnejšia bola chvostíková naháňačka.A večer sa to stalo. Futbalový zápas mužov proti ženám. Pekné ženské telá oblečené do futbalových dresov vyštarto-vali na trávnatú plochu. Náročná úloha nielen pre ženskú, ale aj mužskú časť tímu. Rozhodca Miro Krčula mal čo robiť, aby si (ne)všímal všetky fauly. Našťastie nikto nedostal ani žltú, ani červenú kartu. Vyrovnaný zápas na základe ženskej šikovnosti a jemnosti skončil 6:5. Mužom patrí všetka česť, že si zmerali sily aj s nežnými polo-vičkami a prajeme im ešte veľa dobrých zápasov.
    Na záver mi treba poďakovať všetkým, ktorí sa pomocnou rukou pričinili o pekne strávený deň. Všetkým zložkám, že prišli a deťom na záver školského roka pripravili zaujímavé súťaže o pekné ceny.
    Bufet celý deň obsluhovala Dáška Bruncková s dievčatami a o sucho v krku sa starali Juraj Smitek s Tomášom Mikitom. Ešte raz všetkým ďakujeme
Všetky fotografie z Dňa obce nájdete na obecnej stránke www.vlachy.sk v záložke Kultúra.Z finančných dôvodov je tlač týchto novín čiernobiela, ale farebné vyhotovenie Vlachanských novín tiež nájdete na stránke www.vlachy.sk v záložke Vlachanské noviny – Prílohy. Sú tam priložené všetky doteraz vydané čísla obecného úradu.
 
 

Zdroj: https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2010