Vlachanské noviny 3/2011 strana 8 - 10, 12

17.12.2013 14:15

Z činnosti našich hasičov

    Máme za sebou dva letné mesiace, ktoré väčšina z nás venovala predovšetkým rodine, dovolenkám a oddychu. V tom istom duchu sa nieslo i leto medzi dobrovoľnými hasičmi z Krmeša. I napriek dovolenkovému obdobiu sme sa vedeli stretnúť, dohodnúť a zorganizovať niekoľko úspešných akcií. A práve o tom je môj článok. 
    Nosným pilierom hasičského leta je už niekoľko rokov Okresná hasičská liga. Ročník 2011 sa skladal zo šiestich kôl. Všetky sme úspešne absolvovali a v konečnom hodnotení nám patrí piate miesto v okrese Liptovský Mikuláš. Splnili sme tým cieľ, ktorý sme si dali začiatkom roka na výročnej členskej schôdzi. Cieľom bol postup z desiateho miesta ročníka 2010 o päť miest. Vyšlo to na milimetre. K tomuto výsledku veľkou mierou prispela i hasičská striekačka, ktorá prešla generálnou opravou. Technika pokročila i v tomto smere, ale vždy to bude o ľuďoch. Ak medzi nami nebudú ľudia, ktorí majú chuť pracovať a reprezentovať obec, tak ani najlepšia technika nám tento pretek s časom a ľudským myslením nevyhrá. Preto ďakujem celému výboru DHZ, všetkým členom družstva a všetkým aktívnym hasičom za doposiaľ odvedenú prácu. Pevne verím, že i do budúcna si v tomto materiálnom a komerčnom svete túto tradíciu - šport zachováme. Môj obdiv má každý, či je to hasič, športovec, združenie, fittnes, zdravotník, či divadelník, proste ľudia, ktorí svojou troškou zviditeľňujú obec Vlachy.
    Okrem súťaží hasiči pomáhali i pri zbere elektronického odpadu v obci. Bola to pomoc obecnému úradu a uľahčenie dopravy a manipulácie s odpadom občanmi obce. Tentomateriál sme zvážali spred domov na jedno zberné miesto (KD Vlašky), odkiaľ bol špecializovanou firmou ekologicky zlikvidovaný. Sám som bol prekvapený, koľko televízorov, chladničiek, mrazničiek, kanvíc .... sa vyzbieralo.
    Za krásneho slnečného počasia zorganizovala Obec Vlachy podujatie pod názvom Deň obce. Nové miesto konania, bohatý program a dobrá nálada. Ani pri tejto akcii nechýbali dobrovoľní hasiči z Krmeša. V spolupráci s Hasičským a záchranným zborom Liptovský Mikuláš prezentovali ukážku hasenia požiaru a následné rozstrihanie osobného motorového vozidla. Bolo to určite zaujímavé. Mohutné plamene, žiara, ktorá roztopila sklá, profesionáli v nehorľavých kombinézach... . Aj napriek tomu mnohí z vás čakali väčšiu rýchlosť uhasenia. To však nebola súťaž. Pri reálnom zásahu nejde až tak o rýchlosť, ako o rozvahu, zhodnotenie situácie, či bezpečnosť postupu. To všetko sa dalo vysvetliť v komentári, ktorí pri tejto ukážke chýbal. Je to výzva do budúcna. Najväčší úspech mala však nastriekaná hasiaca pena. Naše deti, ale i mnohí dospelí si v nej dobre zašantili. Deň pokračoval ukážkou psovodov, cyklistickými pretekmi, súťažou vo varení halušiek a končil zábavou až skoro ráno. Príjemná akcia, čoho najlepším dôkazom bola bohatá účasť občanov, ale i dovolenkárov, či náhodných turistov. Za hasičov, ale i z pohľadu organizátora táto akcia ukázala i určité rezervy. Presne o to nám šlo. O rok to vylepšíme.
    Prvú septembrovú sobotu od skorého rána sa to na futbalovom ihrisku vo Vlachoch len tak mihalo. Pripravovali sme už Piaty ročník hasičskej súťaţe O pohár starostu obce Vlachy. Naša radosť z prípravy bola o to väčšia, že tento rok sme mali jednu veľkú devízu, ktorou bolo pekné počasie. Pre súťažné družstvá bola pripravená štafeta 8x50 metrov a požiarny útok. Z príjemnejších vecí - vynikajúci guláš, či dobre zásobený bufet. V kategórii ženy - sme privítali jedno družstvo. V kategórii muži sa zaregistrovalo sedem druţstiev. V kategórii - starí páni sa zúčastnilo jedno družstvo. Tu sa musím priznať, že som čakal väčší počet súťažných družstiev. Boli roky, keď nás bolo štrnásť až sedemnásť. V pláne sme mali štafetu odbehnúť za denného svetla a požiarny útok vykonať pri umelom osvetlení. Tu však nastal problém. Keďže nás bolo menej, aj útok by sa stihol za denného svetla. To sme však nechceli. Nazmar by vyšla naša robota s prípravou elektrického osvetlenia ihriska, ale hlavne súťaž by stratila čaro noci. Porozprávali sme sa a dohodli. Každé družstvo odbehne dva útoky, ale do celkového hodnotenia sazapočíta len ten pri umelom osvetlení. V príjemnom počasí, dobrej nálade a vcelku uspokojivými výsledkami sme túto akciu i vyhodnotili. V kategórii ženy sa na prvom mieste umiestnili ženy a dievčatá z Vlách. Ďakujeme za odvahu. V kategórii muži si prvé miesto a Putovný pohár starostu obce odniesla Partizánska Ľupča. V tesnom závese, ako druhé skončilo Trstené, pred tretím Jalovcom. Naším úderníkom zostala zemiaková medaila. V kategórii starí páni sa na prvom mieste umiestnilo družstvo „exotov“. Družstvo bolo zmiešané, vytvorené počas súťaže na tvare miesta. V tomto prípade nešlo o výsledný čas, ale viac menej o zábavu. S počasím, účasťou divákov a s bilanciou, kedy dva poháre ostávajú doma, hodnotím tento ročník ako veľmi úspešný. Trošku ma mrzí, že na takúto domácu súťaž sa nedalo dokopy družstvo z Vlašiek. Pre väčšinu hasičov sa však deň nekončil. Ako usporiadatelia tanečnej zábavy sme fungovali až do skorého rána. Touto cestou by som chcel poďakovať starostovi obce, ktorý (obec) financoval športové trofeje a poskytol zadarmo sálu kultúrneho domu.
    Čaká nás príjemná jeseň a v tomto období by sme chceli ešte stihnúť zabetónovať a postaviť sušiak hadíc, zúčastniť sa taktického cvičenia v Partizánskej Ľupči a hlavne zorganizovať výročnú členskú schôdzu. Táto bude trochu iná, pretože sa bude na ďalšie štyri roky voliť celý výbor DHZ. I touto cestou chcem vyzvať všetkých, ktorí majú chuť začleniť sa do kolektívu hasičov, alebo majú ambíciu robiť veci ináč a lepšie, aby sa k nám pripojili, majú ideálnu príležitosť. Roboty je dosť.
 
Miroslav Hric, ml.
 
Zdroj: https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2011