Vlachanské noviny 4/2011 strana 9 - 10

17.12.2013 14:33

Naši hasiči – DHZ Krmeš

   V sobotu 5.11.2011 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Krmeši uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš. V príjemnej atmosfére sa tu zišlo 40 hasičov, či už mladých, seniorov, žien alebo priateľov hasičského športu. 
  Schôdza mala na programe 22 bodov. Postupne hodnotili celý predchádzajúci rok 2011 všetci členovia výboru DHZ. Slovo dostal starosta obce, delegát Okresného výboru DPO Liptovský Mikuláš, ako i ostatní prítomní. Rozkazom veliteľa DHZ  boli povýšení ďalší členovia DHZ. Do plánu hlavných úloh na rok 2012 sme si spoločne dali niekoľko bodov - predsavzatí, ktoré by sme chceli splniť. Hlavným bodom schôdze bola voľba nového výboru DHZ na funkčné obdobie 2012 – 2017.
Hlasovaním boli do funkcií zvolení:
- predseda DHZ Hric Miroslav ml.
- podpredseda – veliteľ DHZ Chvojka Jindřich
- strojník Krčula Michal
- tajomník Smitek Maroš
- preventivár Krčula Peter
- hospodár Tonka Milan
- referent mládeže Krčula Miroslav
- revízor Smitek Juraj
- pokladník Hric Miroslav ml.
    Celému výboru do ďalšieho obdobia želám mix nadšenia, trpezlivosti, odbornosti, ale aj športového šťastia. Hlavne treba vydržať, aby sme si takto o rok mohli povedať, že sme sa opäť posunuli o krok ďalej. Aký dlhý bude, záleží len od nás samotných.
    S pomyslením na voňavú kapustnicu, ktorú nám i tento rok navaril Ján Švec st. a s blížiacim sa 10 koncom roka, by som chcel poďakovať všetkým, bez ohľadu na vek, pohlavie či orientáciu, ktorí nám svojou troškou v poslednom čase pomohli. V mene kolektívu hasičov DHZ Krmeš prajem do nového roka 2012 všetkým občanom veľa zdravia, lásky a šťastia. 
 
Miroslav Hric, ml.

 

Zdroj: https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2011