Výročná členská schôdza DHZ Krmeš - Vlachy

18.01.2018 20:27

Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 13. 1. 2018 v kultúrnom dome vo Vlachoch nás navštívil vzácny hosť Štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pán Ing. Rudolf Urbanovič. VČS prebiehala podľa schváleného programu počas ktorého vystúpili všetci členovia predsedníctva DHZ Krmeš - Vlachy. Do príspevkov v rámci diskusie VČS sa zapojili i naši hostia ako Štátny tajomník MV SR Ing. Rudolf Urbanovič ale aj poslanec obecného zastupiteľstva obce Vlachy Ján Podhor, ako aj zástupca ÚzV DPO SR Liptovský Mikuláš Pavol Tomčí. Všetci hostia a svojím príhovorom prispeli do obsahu nášho zasadnutia.

Po oficialitách nás očakávala kapustnica, o ktorú sa postaral Marek Veverica zo svojimi pomocníkmi v kuchyni.  Ďalšia neoficiálna debata sa rozvíjala hneď ako sa naplnili žalúdky a vytiahli sa fotografie. Starší členovia zaspomínali na svoje začiatky v zbore  a neskôr sme sa dostali i histórii osady Krmeš ale hlavne starému hasičskému skladu  ktorý zanikol po výstavbe Hasičskej zbrojnice v Krmeši.

Ešte raz sa chcem poďakovať Štátnemu tajomníkovi MV SR za návštevu a jeho povzbudivé slová.

 

Nielen my píšeme, ale i o nás písali na stránke MV SR. Zdroj: www.minv.sk/?tlacove-spravy-3&sprava=dobrovolni-hasici-podakovali-ministerstvu-vnutra-za-podporu-ich-aktivit-1

Fotogaléria za rok 2018: zdroj MV SR