AVIA A31 DS 12

AVIA A31 DS 12

    Dopravný automobil AVIA A31 DS-12 je požiarny automobil určený pre úplné požiarne družstvo. Automobil pozostáva z podvozku AVIA A31 s kabínou vodiča pre dve osoby a samostatné skriňovej karosérie, kde je v prednej časti kabína pre mužstvo, vykurovaná nezávislým naftovým kúrením. Účelová karoséria je vybavená výstražným a rozhlasovým zariadením Vzadu za kabínou mužstva je karoséria upravená pre uložení technických prostriedkov a príslušenstva vrátane prenosnej motorovej striekačky PS 12.
 

Technické parametre:
dĺžka: 5750 mm
šírka: 2308 mm
výška: 2750 mm
celková hmotnosť: 6500 kg
motor: 76 kW/2400 ot./min.
max. rýchlosť: 90 km/h
druh čerpadla: PS 12 s výtlakom 1200 l/min.
Vozidlo je ďalej vybavené množstvom požiarneho materiálu.