Previerkovo-taktické cvičenie Chata Magurka

Previerkovo-taktické cvičenie Chata Magurka

    Dňa 2.12.2012 o 9:16 bol vyhlásený požiarny polach pre OHZ Vlachy (DHZ Krmeš Vlachy a DHZ Vlašky) z dôvodu požiaru na chate Magurka v Partizánskej Ľupči miestna časť Magurka. Zásahu sa zúčastnilo 7 členov DHZ Krmeš - Vlachy a 3 členovia DHZ Vlašky. Na magurku viedla asfaltová cesta ktorá bola po výdatnom snežení šmikľavá a nebezpečná. Po použití inertného posypu bola zjazdná a technika sa na miesto požiaru dostavila. OHZ Vlach zabezpečovalo diaľkovú dopravu vody pre cisternu T-148 CAS 32 z neďalekého potoka vo vzdialenosti cca 250 m s prevíšením cca 40m. Požiar bol do dvoch hodín pod kontrolov a zlikvidovaný. 

    Toto cičenie preverilo techniku a pripravenosť jednotlivých členov na zťažené podmienky v zimnom období. Samozrejme nemôžem zabudnúť i na pripravenosť jednotlivých členov, ktorý pomáhali pri odstránení technickej poruchy na cisterne T-148 CAS 32.