Previerky Pripravenosti 2013

Previerky Pripravenosti 2013

    Previerky pripravenosti sa tohoto roku konali vo Vlaškách po jednotlivých okrskoch. Okrsok č. 5 zastupovali tri DHZ Partizánska Ľupča, Krmeš - Vlachy a Vlašky. Celkovým výťazom okrskového kola a postupujúcim na Okresné Kolo v Liptovskom Mikuláši sa stala DHZ Partizánska Ľupča. Sa mozrejme ďalšie poradie je nasledovné druhý DHZ Krmeš - Vlachy a tretí DHZ Vlašky.

    Na základe nového postupového kľúča do okresného kola postúpilo aj DHZ Krmeš - Vlachy, ale túto informáciu sme sa dozvedeli až po troch dňoch po ukončení Okresného kola.