Samovznietenie železničného podvalu

Samovznietenie železničného podvalu

    Dňa 20. 5. 2012 bol ohlásený vznik požiaru pri železničnej stanici Liptovské Vlachy, kde došlo pri prejazde vlaku ku samvznieteniu železničného podvalu na trati. Likvidácie požiaru sa zúčastnili 4 členovia DHZ Krmeš - Vlachy za použitia prenosných vakov. Požiar bol dislokovaný do 10 minút od príchodu hasičskej jednotky pri spotrebovaní cca 60 litrov vody. Hasičská jednotka vykonala po uhasení ešte hasičský dozor na požiarovisku.