Stavoindustria Liptovský Mikuláš

Stavoindustria Liptovský Mikuláš

Firma podarovala motor a prevodovku do Hasičského vozidla AVIA A 31 DS-12 Dobrovoľného hasičského zboru. Ďakujeme