Technická pomoc pri likvidácii padnutých stromov na cintoríne v Krmeši

Technická pomoc pri likvidácii padnutých stromov na cintoríne v Krmeši

    Dňa 15.3.2013 o 9:15 hodine bol starostom obce Vlachy povolaný DHZ Krmeš - Vlachy na zabezpečenie technickej pomoci pri odstránení následkov veternej smršte, ktorá sa prehnala obcov v nočných hodinách. Technického záashu sa zúčastnili 4 príslušníci DHZ v spolupráci s 2 pracovníkmi obecného úradu. Popadané smreky spôsobili škody len na oplotení cintorína, chvalabohu že nepadli na hroby. Spadnuté smreky boli rozrezané tak aby uvolnili vchod na cintorín. ďalej bolo nutné vitiahnuť kovovú konštrukciu autobusovej zástavky z potoka Kľačianka. Z dôvodu, že sa nemol dostaviť žeriav na jeho vitiahnutie bol priestor ohraničený výstražnov páskov.