Adresa:

            Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš - Vlachy

            Krmeš

  03213 Vlachy

  IČO: 00177474 3312

Kontakt na výbor DHZ Krmeš - Vlachy

Predseda:               Bc. Miroslav HRIC, ml.

                               Krmeš 198

                               mobil: +421 905 660 789

                               e-mail: miroslav.hric@citycom.sk

 

Veliteľ:                    Ing. Jindřich CHVOJKA

                                Krmeš 333

                                mobil: +421 907 854 271

                                e-mail: mufonik@citycom.sk

 

Strojník:                  Michal KRČULA

                                Krmeš 244

                                mobil: +421 918 976 285

                                e-mail: misosaky22@azet.sk

 

Preventivár obce:    Peter KRČULA

                                Krmeš 244

                                mobil: +421 915 129 733

                                e-mail: