Zásahová činnosť

Nebezpečné sršne

    Dňa 31. 8. 2015 o 20:20 bol oznámený veliteľovi DHZO Vlachy výskyt sršnieho hniezda v dočasnej stavbe (dočasný sklad stavebného materiálu) na pozemku pri rodinnom dome v miestnej časti Vlachy. Jednotka vykonala technický zásah o sile dvoch členov DHZ...

Požiar rekreačného domu v Krmeši

    Dňa 28. 11. 2014 o 17:29 hod. bol ohlásený požiar výkendového rodinného domu v starej časti Krmeša nad Jednotov. Naša jednotka vyrazila v sile 8 členov DHZ. Na miesto požiaru sme dorazili do 11 minút od vyhlásenia požiarneho poplachu. Začal prieskum požiaroviska. Po príchode jednotky...

Vykonávanie požiarneho dozoru na požiarovisku

    Po požiari uloženého suchého sena v hospodárskej budove nad železničnou stanicou dňa 8. 5. 2014 v raných hodinách bola naša jednotka povolaná na výkon dozoru nad požiaroviskom po jeho uhasení príslušníkmi HaZZ Okresného riaditeľstva Liptovský Mikuláš, ktorý boli k požiaru...

Horiaci kontajner za OD Jednota

    Dňa 13. 11. 2013 o 15:45 hodine bol vyhlásený požiarny poplach z dôvodu horiaceho veľkokapacitného kontajnera s komunálnym odpadom. K haseniu sa dostavilo 5 členov DHZ Krmeš - Vlachy, ktorý vytvorili útočné vedenie z nadzemného hydrantu a zabezppečili uhasenie kontajneru....

Technická pomoc pri likvidácii padnutých stromov na cintoríne v Krmeši

    Dňa 15.3.2013 o 9:15 hodine bol starostom obce Vlachy povolaný DHZ Krmeš - Vlachy na zabezpečenie technickej pomoci pri odstránení následkov veternej smršte, ktorá sa prehnala obcov v nočných hodinách. Technického záashu sa zúčastnili 4 príslušníci DHZ v spolupráci s 2...

Previerkovo-taktické cvičenie Chata Magurka

    Dňa 2.12.2012 o 9:16 bol vyhlásený požiarny polach pre OHZ Vlachy (DHZ Krmeš Vlachy a DHZ Vlašky) z dôvodu požiaru na chate Magurka v Partizánskej Ľupči miestna časť Magurka. Zásahu sa zúčastnilo 7 členov DHZ Krmeš - Vlachy a 3 členovia DHZ Vlašky. Na magurku viedla asfaltová cesta...

Samovznietenie železničného podvalu

    Dňa 20. 5. 2012 bol ohlásený vznik požiaru pri železničnej stanici Liptovské Vlachy, kde došlo pri prejazde vlaku ku samvznieteniu železničného podvalu na trati. Likvidácie požiaru sa zúčastnili 4 členovia DHZ Krmeš - Vlachy za použitia prenosných vakov. Požiar bol dislokovaný do 10...