Horiaci kontajner za OD Jednota

Horiaci kontajner za OD Jednota

    Dňa 13. 11. 2013 o 15:45 hodine bol vyhlásený požiarny poplach z dôvodu horiaceho veľkokapacitného kontajnera s komunálnym odpadom. K haseniu sa dostavilo 5 členov DHZ Krmeš - Vlachy, ktorý vytvorili útočné vedenie z nadzemného hydrantu a zabezppečili uhasenie kontajneru. pri hasení nebol nikto zranený a nedošlo k poškodeniu okolitých stavieb a ďaľších kontajnerov určených na separovaný odpad.