Prevencia

        Prevencia vzniku požiaru zabraňuje zbytočným ekonomickým stratám na majetku všetkých spoluobyvateľov našej obce. Škody spôsobené požiarmi sa v dlhodobých štatistikách pohybujú na úrovni 3 % všetkých vzniknutých poistných udalostí. Väčšina z čítajúcich sa v tomto momente zamýšľa, aký to má teda význam zabezpečovať svoju prevádzku, byt, garáž, dom alebo chatu technickými prostriedkami, ktoré dokážu riziko požiaru znížiť na ešte menšie percento. ,,A na čo?” Veď riziko je v podstate únosné a malé. Riziko toho, že vznikne v mojej nehnuteľnosti požiar, je v porovnaní s 27 % rizikom zásahu blesku v podstate nereálne. Veď povedzme si úprimne, koľko krát za život do vášej nehnuteľnosti udrie blesk.

        Dovolíme si však položiť jednu otázku. „Počuli ste od známych, rodiny, alebo kolegov o katastrofálnom vyčíňaní povodne v ich obci, alebo štvrti?“ Myslíme si, že veľká väčšina z Vás odpovie jednoznačne „ÁNO“. A predsa štatistiky hovoria jasne. Riziko, že Vás postihne povodeň je nižšie ako riziko vzniku požiaru. Dôvodom častejšieho skloňovania slova povodeň, nie je štatistické riziko, ale škody ktoré veľká voda napácha.  A podobná situácia je aj s požiarmi.  Ak už Váš dom požiar postihne, tak potom sú škody obrovské, nie zriedka takmer likvidačné.

        Vidíte, že povodeň a požiar, ktorých riziko výskytu je v podstate rovnako nízke, majú katastrofálne následky.  Ale existuje medzi nimi jeden významný rozdiel. Vodu nezastavíte, ani keby ste ju dvadsiati počas povodňovej situácie vedrami vynášali z domu. Ale požiar pri spozorovaní, dokážete efektívne zlikvidovať. Stačí investovať, cca 25 € do hasiaceho prístroja, alebo 10 € do autonómneho hlásiča požiaru, alebo aspoň 5 € do hasiacej deky. Určite uznáte, že v porovnaní so škodami spôsobené požiarom je to až smiešne lacná investícia.

Vypaľovanie trávy je zakázané, pokuta do výšky 331,00 €

         Okrem toho, že vypaľovanie je nebezpečné, je aj protizákonné a hrozí zaň nemalá pokuta. Zbaviť sa suchého trávnatého porastu vypaľovaním je na väčšine územia Slovenskej republiky bežná prax. Jarné obdobie je pravidelne spájané so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy, a v ostatnom období spaľovanie  biologického odpadu zo záhrad a iných porastov. Vypaľovanie trávnatých porastov a likvidácia odpadu z lístia, trávy a konárov zo záhrad spaľovaním na záhrade je nezákonné. Na základe toho apelujeme na spoluobčanov našej obce, aby sa vyhli vypaľovaniu, ktoré ničí životné prostredie, ohrozuje ľudské životy a môže spôsobiť obrovské škody na svojom majetku alebo iných.  

        Okrem toho, že tým škodíte prírode, môžete si pre takúto nerozvážnosť dobre siahnuť do vlastného vrecka. „Fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, alebo zakladá oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže jej HaZZ uložiť pokutu do výšky 331,00 €. V blokovom konaní priamo na mieste môžu udeliť pokutu do 100 €.“ Trávnik radšej nechajte vyschnúť, následne prevzdušnite a jemne prihnojte.

Čím možno nahradiť nezákonné vypaľovanie?

        Možným riešením, je vybudovanie obecného alebo súkromného kompostoviska (v záhrade), kde by sa biologický odpad spracoval na kompost, a potom využil ako hnojivo. Ďalšou alternatívou je likvidácia biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajneroch, ktoré sú práve dňoch jarného upratovania umiestnené v obci na vopred určenom mieste.

Preventívne protipožiarne prehliadky

V súvislosti s platnou legislatívou Slovenskej republiky (§ 43 Vyhlášky MVSR 121/2002 o požiarnej prevencii), ktorá určuje povinnosť vykonávať preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov (vykonávajú sa najmenej raz za 5 rokov). Preventívne protipožiarne kontroly sú vykonávané ciklycky po jednotlivých miestnych častiach obce Vlachy (posledná v Krmeši 2009, Vlachy 2010, Vlašky 2013)

Rady a doporučenia Hasičského a záchraného zboru Slovenskej republiky

    Niekoľko dobrých doporučení v oblasti prevenívy nájdete i na stránke Ministerstva vnútra SR v záložke Hasiči a záchranári.