Náš tím

Kôš

Meno a priezvisko: Milan Tonka

Prezývka: Krtek

Poznámka: Zadaný nežiadať o poskytnutie kontaktu. :-)

 

Sacie spojka

Meno a priezvisko: Tomáš Mikita

Prezývka:

Poznámka:

 

Strojník I.

Meno a priezvisko: Michal KRČULA

Prezývka: 

Poznámka: Niet lepšieho storjníka u nás v DHZ Krmeš - Vlachy. 

 

Strojník II.

Meno a priezvisko: Ing. Jindřich Chvojka

Prezývka: Hasič

Poznámka: Dokáže niekto to čo ja? Ukončiť požiarny útok s 3 dcl benzínu tak, aby boli zhodené terče.  :-)

 

Béčka spojka

Meno a priezvisko: Miroslav Krčula

Prezývka: DJ Rudo

Poznámka:

 

Rozdeľovač

Meno a priezvisko: Martin HRIC

Prezývka: Cico, ml

Poznámka:

 

Pravý prúd I

Meno a priezvisko: Maroš Smitek

Prezývka: Kapucín

Poznámka:

 

Ľavý prúd I.

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Smitek

Prezývka:

Poznámka:

 

Ľavý prúd II.

Meno a priezvisko: Bc. Miroslav Hric, ml.

Prezývka: Cico, st.

Poznámka: