Výbor DHZ

Funkcia Titul Meno Priezvisko
Predseda Bc. Miroslav HRIC, ml.
Veliteľ Ing. Jindřich CHVOJKA
Strojník   Michal KRČULA
Preventivár   Peter KRČULA
Tajomník   Maroš SMITEK
Pokladník   Miroslav HRIC, ml.
Revízor Ing. Juraj SMITEK
Referent mládeže   Miroslav KRČULA
Referent žien   Katarína KADÁROVÁ
Hospodár   Milan TONKA

 

Členovia DHZ

Hodnosť Titul Meno Priezvisko Člen od roku
zbormajster Bc. Miroslav Hric 1992
mladší zbormajster   Michal Krčula 2001
nadrotník   Peter     Krčula 2001
vrchný požiarnik   Martin Smitek 2001
vrchný požiarnik   Martin Hric 2004
nadrotník Ing. Juraj Smitek 2004
technik Ing. Jindřich Chvojka 2005
starší požiarnik   Tomáš Mikita 2007
starší požiarnik Ing. Dagmar Chvojková 2009
starší požiarnik   Miroslava Benikovská 2009
starší požiarnik   Adriana Šichtová 2009
vrchný požiarnik   Maroš Smitek 2009
požiarnik   Zuzana Bartošová 2009
požiarnik   Jana Hricová 2009
požiarnik   Miroslava Hybenová 2009
požiarnik   Katarína Kadárová 2009
požiarnik   Simona Lovichová 2009
požiarnik   Zuzana Petercová 2009
požiarnik   Filip Hlavatý 2011
požiarnik   Ivan Hlavatý 2011
starší požiarnik   Miroslav Krčula 2011
starší požiarnik   Milan Tomka 2011
požiarnik   Patrik Hlavatý 2013
požiarnik   Miroslav Hric 1986
požiarnik   Rudolf Toma 1955
požiarnik   Ján Švec 1994
požiarnik   Dušan  Hric  
požiarnik   Viliam Melek 1967
požiarnik   Ján Rybársky  
požiarnik   Rudolf Krčula 1975
požiarnik   Lukáš Tonka 2014
požiarnik   Ján Podhor 2014
požiarnik   Simona Feriancová 2014

 

Prispievajúci členovia

Hodnosť Titul Meno Priezvisko Člen od roku