Písali o nás

Vlachanské noviny 2/2013 strana 7 - 9

30.12.2013 22:00
Zo života hasičov z Krmeša Hasičská kvapka krvi - vraví sa, že ,,v núdzi poznáš priateľa“. No niekedy treba oveľa viac. A tak skrsol nápad v hlave Jindra Chvojku - veliteľa hasičského zboru v Krmeši darovať krv. Zavolal zdatných hasičov a išlo sa. Zostava Jindro Chvojka, Dáša Chvojková, Martin...

Vlachanské noviny 1/2013 strana 2, 9 - 10

30.12.2013 21:39
Kalamita 14.3. – 15.3.2013 Aj v našej obci, tak ako na mnohých miestach Slovenska, veterná smršť zanechala po sebe svoju pečať. Za obeť padlo v obci množstvo stromov, prevažne smrekov, väčšina v miestnej časti Krmeš. Našťastie nikomu z občanov sa nič nestalo a nik nám ani nehlásil žiadne materiálne...

MY Liptovské noviny z 1.10.2013 strana 9

30.12.2013 21:00
Hasičská liga bola náročná, ale napínavá Dobrovoľné hasičské zbory z Mikulášskeho okresu majú za sebou už dvanásty ročník hasičskej ligy.     LIPTOV . Dvanásty ročník okresnej hasičskej ligy bol v porovnaní s ostatnými náročnejší, mal veľa kôl. Odlišoval sa aj pestrosťou,...

Vlachanské noviny 1/2012 strana 2, 4, 7 - 8

17.12.2013 14:40
1. september 2012 – DEŇ OBCE     Prvú septembrovú sobotu sme sa všetci zišli, opäť po roku, pred Kultúrnym domom vo Vlachoch, aby sme spoločne oslávili veľké jubileum našej obce – 750. výročie jej založenia. Slávnostný deň začal spoločnými ekumenickými Bohoslužbami. Po oficiálnom...

Vlachanské noviny 4/2011 strana 9 - 10

17.12.2013 14:33
Naši hasiči – DHZ Krmeš    V sobotu 5.11.2011 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Krmeši uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš. V príjemnej atmosfére sa tu zišlo 40 hasičov, či už mladých, seniorov, žien alebo priateľov...

Vlachanské noviny 3/2011 strana 8 - 10, 12

17.12.2013 14:15
Z činnosti našich hasičov     Máme za sebou dva letné mesiace, ktoré väčšina z nás venovala predovšetkým rodine, dovolenkám a oddychu. V tom istom duchu sa nieslo i leto medzi dobrovoľnými hasičmi z Krmeša. I napriek dovolenkovému obdobiu sme sa vedeli...

Vlachanské noviny 2/2011 strana 8

17.12.2013 08:46
Z činnosti našich hasičov.     Od posledného vydania Vlachanských novín uplynuli už tri mesiace, dovoľte mi preto poinformovať vás o drobných starostiach i radostiach v dobrovoľnom hasičskom zbore Krmeš-Vlachy.      Koncom marca hasiči z Krmeša zorganizovali...

Vlachanské noviny 1/2011 strana 6 - 7

17.12.2013 08:40
Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš – Vlachy     Na začiatok mi dovoľte v mene predsedu, ako i celého organizačného výboru dobrovoľného hasičského zboru Krmeš zaželať všetkým obyvateľom obce do nového roku veľa zdravia, pracovných úspechov, rodinnej pohody a nech naše príbytky ten...

Vlachanské noviny 3/2010 strana 6, 14 - 21

17.12.2013 07:48
Pomoc pri povodniach     V sobotu večer 31. 7. 2010 sa z ničoho nič strhla silná búrka. Dážď bol taký silný, že v starom Krmeši na kopci sa vytvárali malé potoky, ktoré sa dolu cestou valili do dvorov. Najviac postihnutí boli Glonekovci a Moravčíkovci, ale aj celá ulica. Voda z...

Vlachanské noviny 2/2010 strana 12 - 13

17.12.2013 07:34
Ukážka zdatnosti malých a veľkých hasičov     V sobotu 15. 5. 2010 na futbalovom ihrisku vo Vlachoch miestna časť Vlašky vypuklo veľké zápolenie medzi mladými hasičmi s celého okresu Liptovský Mikuláš v okresnom kole hry Plameň. Trinásť druţstiev predvádzalo svoje...
1 | 2 >>