Strojník I.

Strojník I.

Meno a priezvisko: Michal KRČULA

Prezývka: 

Poznámka: Niet lepšieho storjníka u nás v DHZ Krmeš - Vlachy.