Požiar rekreačného domu v Krmeši

Požiar rekreačného domu v Krmeši

    Dňa 28. 11. 2014 o 17:29 hod. bol ohlásený požiar výkendového rodinného domu v starej časti Krmeša nad Jednotov. Naša jednotka vyrazila v sile 8 členov DHZ. Na miesto požiaru sme dorazili do 11 minút od vyhlásenia požiarneho poplachu. Začal prieskum požiaroviska. Po príchode jednotky HaZZ Liptovský Mikuláš začalo hasenie strechy rodinného domu a ochrana priľahlej hospodárskej budovi. Po lokalizácii požiaru začalo rozoberanie krovu a dahášanie skrytých ohnísk. Po kompletnej lokalizácii o 21:41 hod. bolo požiarovisko odovzdané na požiarny dohľd DHZ Krmeš - Vlachy. Dohľad bol vykonávaný do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.Ďakujeme za pomoc všetkých členov ale aj nečlenov DHZ ktorý pomohli pri likvidácii požiaru.