A opäť nový prírastok do výstroje DHZ

09.01.2014 06:58

    Dňa 7. 1. 2013 náš Dobrovoľný hasičský zbor dostal do daru pre potreby zásahu  jeden pár ochrannej zásahovej obuvi od pána Jána Žerebáka. Obuv bude slúžiť na ochranu hasičov pri likvidácii požiarov alebo pri technických zásahoch. Pánovi Žerebákovi patrí poďakovanie od celého Dobrovoľného hasičského zboru za pomoc pri dopĺňaní zásahovej výstroje.