8. ročník o pohár starostu obce Vlachy a 3. kolo OHL Liptovský Mikuláš

28.07.2014 09:05

    Sobotné ráno 26. 7. 2014 sa začalo pre Hasičov z Krmeša veľmi skoro a prípravy na súťaž o pohár starostu obce Vlachy začali vrcholiť. Na futbalovom ihrisku vo Vlachoch sa zišla partia (Michal Krčula, Miroslav Krčula, Maroš Smitek, Ing. Jindřich Chvojka, Juraj Smitek, Adriana Šichtová, Milan Tonka a Lukáš Tonka), ktorá začala stavať trať na poobednú súťaž a v bufete športovej budovy sa začalo pripravovať občerstvenie pre súťažiacich a hostí popoludnia. Po menších technických poruchách na terčoch časomiery bola trať v čas pripravená a odovzdaná hlavnému rozhodcovi súťaže Ing. Petrovi Hutkovi. Na celkovú prípravu trate dohliadal predseda ligovej komisie OHL Liptovský Mikuláš Ing. Jindřich Chvojka. 

    O 13:00 hod. začala ďalšia partia (Ján Rybársky, Ján Podhor, Dušan Hric) pod vedením Jána Šveca variť guláš. Ten sa vydaril lebo do konca súťaže nič nezostalo. Výdaj gulášu pre súťažiacich a priaznivcov hasičského športu zabezpečoval vrchný kuchár zo svojou partiou.

    O 17:05 hod. veliaci DHZ Krmeš – Vlachy vydal pokyn na nástup hasičských družstiev. Na štartovej listine sa objavilo 16 súťažných družstiev z toho štyri  ženské. Po privítaní hostí, príhovore starostu obce Vlachy a predsedu ligovej komisie bolo odovzdané slovo hlavnému rozhodcovi súťaže, ktorý vykonal žrebovanie poradia súťažiacich družstiev a po krátkom poučení o pravidlách mohla súťaž začať. Ako prvý sa na štartovú čiaru postavili domáci organizátori DHZ Krmeš – Vlachy, a potom i minuloročný víťazi DHZ Partizánska Lupča a ďalší súperi dnešného dňa. Pretek prebiehal bez nejakých väčších problémov ak počítam s udelením niekoľkých N a D (N – neplatný pokus, D – diskvalifikácia) a troškou dažďa a búrky.

    Vyhodnotenie súťaže prebehlo na základe dvoch výsledkových listín a to v rámci OHL Liptovský Mikuláš v kategóriách „ŽENY“, „MUŽI“ a MUŽI do 1200“ a v súťaži o pohár starostu obce Vlachy v kategóriách „ŽENY“ a „MUŽI“. Výsledkové listiny sú uverejnené nižšie v tabuľkách. Po súťaži sa začala v kultúrnom dome vo Vlachoch disko zábava až do bieleho dňa. Putovný pohár si odniesli i tento rok hasiči z Partizánskej Ľupče.

    Na záver mi dovoľte sa poďakovať všetkým priaznivcom hasičského športu, ktorý nás prišli podporiť na futbalové ihrisko. Poďakovanie patrí i všetkým, ktorý pomocnou rukou pomohli pri organizácii a príprave tohto podujatia. Ešte raz všetkým veľké ďakujem.

 

8. ročník o pohár starostu obce Vlachy

Celkové poradie DHZ Kat. Čas ľavý prúd (s) Čas pravý prúd (s) Rozdiel
Ľ a P (s)
Výsledný čas (s)
1 Liptovská Lúžna Ž 26,208 28,142 1,934 28,142
2 Važec Ž 45,599 44,351 1,248 45,599
3 Smrečany Ž 120,000 39,640 80,360 N
3 Liptovský Ondrej Ž 120,000 120,000 0,000 N
             
1 Partizánska Ľupča M 16,801 15,959 0,842 16,801
2 Liptovská Lúžna M 18,643 20,205 1,562 20,205
3 Važec M 21,185 22,839 1,654 22,839
4 Jalovec M 24,305 22,152 2,153 24,305
5 Krmeš - Vlachy M 27,440 27,393 0,047 27,440
6 Liptovský Ondrej M 27,176 27,940 0,764 27,940
7 Hybe M 29,110 20,310 8,800 29,110
8 Jamník M 34,772 27,534 7,238 34,772
9 Ploštín M 35,194 21,481 13,713 35,194
10 Liptovská Kokava M 27,519 41,138 13,619 41,138
11 Liptovský Hrádok M 70,762 44,882 25,880 70,762
12 Vlašky M 43,790 44,507 0,717 D

 

3. kolo OHL Liptovský Mikuláš

DHZ Kat. Čas ľavý prúd (s) Čas pravý prúd (s) Rozdiel
Ľ a P (s)
Výsledný čas (s) Body do ligy Celkové poradie
Liptovský Ondrej Ž 120,000 120,000 0,000 N 1 2
Smrečany Ž12 120,000 39,640 80,360 N 1 2
Važec Ž 45,599 44,351 1,248 45,599 10 1
               
Partizánska Ľupča M 16,801 15,959 0,842 16,801 15 1
Važec M 21,185 22,839 1,654 22,839 13 2
Krmeš - Vlachy M 27,440 27,393 0,047 27,440 11 3
Ploštín M 35,194 21,481 13,713 35,194 6 6
Hybe M 29,110 20,310 8,800 29,110 7 5
Liptovský Ondrej M 27,176 27,940 0,764 27,940 9 4
               
Jamník M12 34,772 27,534 7,238 34,772 15 1
Liptovská Kokava M12 27,519 41,138 13,619 41,138 13 2
Vlašky M12 43,790 44,507 0,717 D 11 3