Mladý hasiči v Bobrovci excelovali

22.09.2013 06:34

        Dňa 21. septembra 2013 sa na Bobroveckých lúkach neďaleko hotela Mních uskutočnil Jeseno-braný pretek Mladých hasičov v okrese Liptovský Mikuláš. Na štart sa postavilo osem chlapčenských a štyri dievčenské päť členné hliadky mladých hasičov. Na všetkých čakala celkovo 2 km dlhá trať s deviatimi stanoviskami, kde si preverili svoje vedomosti a zručnosti. Na prvom stanovišti si preverili presnú mušku pri streľbe zo vzduchovky a na druhom vedomosti zo zdravotníckej prípravy. Ďalej pri tretom stanovišti si preverili zručnosti pri spojovaní hadíc a ich zvíjaní. Samozrejme, že i ďalšie stanovištia museli mladý hasiči absolvovať a preverili ich znalosti ako sú hasičské signály, topografiu, grafické značky, hod granátom na ciel a viazanie uzlov. Obe naše hliadky náročnú trať absolvovali i s malými nedostatkami čo s niekoľkými trestnými sekundami odsunulo chlapčenskú hliadku na 2. miesto (Samuel Hric, Tomáš Madliak, Ján Švec, Kristián Korpády a Kevin Juriga) a dievčatá na 3. miesto (Viktória Chvojková, Sára Kadárová, Klára Zigová, Timea Vevericová, Pavlína Rybárska a náhradníčka Aneta Hatzchová).

      Tohto roku sme postavili po prvý krát dievčenské družstvo a hneď sa im tak dobre darilo a samozrejme chlapcom patrí tiež poďakovanie. Poďakovanie patrí samozrejme i tým čo ich na daný pretek pripravovali (Miroslav Krčula a Ing. Jindřich Chvojka).