Vlachanské noviny 2/2006 strana 5

25.11.2013 08:00

MLADÍ HASIČI

Nápad aby vznikli mladí hasiči vznikol na členskej schôdzi, ktorý nám ponúkla pani Drahoslava Števková z okresného hasičského výboru. Nám sa nápad zapáčil a začali sme ho realizovať. Zohnal som veliteľa, ktorým sa stal Miroslav Krčula a ten mi pomohol zohnať chlapcov, ktorí mali o to záujem. Týmto vznikol jeden super kolektív s ktorým som sa začal pripravovať na súťaž, o ktorú v tomto prípade išlo a to bola celoštátna hra Plameň, ktorá sa konala 27. 05. 2006 v Lipt. Hrádku. Pred súťažou sme sa zapájali do rôznych aktivít v našej obci, s ktorými mi veľmi pomohol Michal Krčula, ktorému sa touto cestou chcem poďakovať. Medzi tieto aktivity patrili zbieranie odpadkov, zber šrotu v dedine a aj stavanie protipožiarnych hrádz v priechode. V deň súťaže sme sa zišli pred hasičkárňou. Na súťaž sme išli v zložení: Miroslav Krčula, Tomáš Smitek, Ivan Hlavatý, Filip Hlavatý, Patrik Hlavatý, Milan Tonka, Peter Peterec, Dávid Lovích, Patrik Lovích, Juraj Hazucha. Ako dozor a odvoz išli Jindřich Chvojka, Miroslav Hric a Michal Krčula, ktorým tiež ďakujem za pomoc. Zo začiatku sa súťaž vyvíjala veľmi sľubne, pretože sme sa jej zúčastnili prvýkrát a prvé dve disciplíny sme zvládli veľmi dobre. Teória bez trestnej otázky a štafeta za čas 110,05. V ďalšej disciplíne sa nám veľmi nedarilo, v útoku CTIF sme dosiahli čas 101,06, ktorý bol výborný, ale dostali sme trestné body v počte 230 a to bolo zle, ale nevadí, lebo sme aspoň získali nové skúsenosti. V štvrtej disciplíne mi však znova pozdvihli náladu, lebo v požiarnom útoku dosiahli  jeden z najlepších časov 33,38. Na súťaži sme skončili ôsmi zo sedemnástich čo je podľa mňa výborné. 

Vedúci mužstva Martin Smitek

 

Zber šrotu v obci.

Dňa 29. 4. 2006 uskutočnil Dobrovoľný hasičský zbor v Krmeši aj zo svojimi Plameňákmi zber šrotu vo všetkých troch miestnych častiach obce. Podarilo sa im nazbierať 5,5 t starého železa ako vidno aj na fotografii. Takisto odviezli i skládku železa z kanálu vo Vlaškách ktorá sa hromadila už dlhšiu dobu.

 

Zdroj: https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2006