Obvodová súťaž Gôtovany

11.06.2014 13:55

    Dňa 25. 5. 2014 sa uskutočnilo Obvodové kolo DPO v obci Gôtovany za účasti DHZ z Okrsku č. 5 (DHZ Krmeš – Vlachy, DHZ Vlašky a DHZ Partizánska Ľupča) a Okrsku č. 6 (DHZ Gôtovany, DHZ Gálovany a DHZ Lazisko). Celkovo sa na štartovú listinu zapísalo 6 DHZ. Po vykonanom nástupe a príhovore starostu Pavla Droppu a pokynoch hlavného rozhodcu Milana Tomajku sa mohlo rozbehnúť súperenie medzi hasičmi. Ako prvý sa na štart postavili dobrovoľný hasiči z Krmeša, ktorý zahriali trať štafety 8x50 m a po nich aj ostatný. Na štafete sme dopadli dobre, ale ešte nebolo rozhodnuté. Čakal nás ešte požiarny útok. Tu sme to zvládli s drobnými technickými problémami pri štarte našej striekačy, ale pokus sme úspešne dokončili. Po celkovom sčítaní časov a bodov za jednotlivé disciplíny sme sa v rámci Okrsku č. 5 umiestnili na druhom mieste. V celkovom hodnotení obvodového kola sme sa umiestnili na 3 mieste.