Odznak Zemskej hasičskej jednoty

12.01.2014 20:50

    Tento odznak venoval Ján Podhor a po malej generálke jeho vzhľadu vyzerá v súčastnosti tako:

Za dar veľmi pekne ďakujeme. Je ďalším príraskom do skladačky o hisórii hasičstva na Slovensku a v našej obci. Ešte raz ďakujeme.