Úprava vozíka na vodu k prvotnému zásahu po ďalšej etape.

24.02.2014 13:29

    Dňa 17. 2. 2014 sme dokončili ďalšiu etapu úpravy vozíka na zabezpečenie vody pre prvotný zásah. Dokončili sme rozvod vody na dva prúdy s koncovkami C52. Nebolo to vôbec jednoduché zohnať správnu prírubu na plastové šróbenie nádrže. Samozrejme ani tento problém nás nezastavil a bádali sme ako to vyriešiť. Keď sa vyriešil jeden problém nastal druhý lebo pri rezaní závitov na rozvodné rúry nás zastavila hlava na rezanie závitov,  ktorá skončila na ¾´´ závite. Ešte že sme mali k dispozícii nášho člena Ľuba Kolára,  ktorý nám pomohol s narezaním závitov a vyriešil problém. V súčasnej dobe sa čaká na dodanie 2 ks ochranných krytiek. Pri tejto práci vznikol i nástavec na čerpanie úžitkovej vody, ktorý je jednoducho pripojiteľný k nádrži. Za úpravy sa chcem poďakovať Ing. Jindřichovi Chvojkovi, Michalovi Krčulovi a Ľubovi Kolárovi.