V Liptovskom Ondreji sa darilo

17.07.2014 12:28

    Dňa 12. 7. 2014 sa konalo 2. kolo OHL okresu Liptovský Mikuláš. Po nejakých technických problémoch s prípravou trate sa podarilo domácim odstrániť nedostatky a súťaž sa mohla začať. Po nástupe bolo jasné poradie súťažiacich a ako prvý sa na štart postavili hasiči z DHZ Krmeš – Vlachy. Na prípravu nebolo veľa času, ale i v krátkom čase sme všetko stihli. Príprava na základňu bola skrátená na 4 minúty z dôvodu vydaných výstrah SHMÚ a nepriaznivého počasia. Na štart sa postavil team v zložení: Milan Tonka, Tomáš Mikita, Jindřich Chvojka, Miroslav Krčula, Martin Smitek, Juraj Smitek a Maroš Smitek. V tomto zložení i keď s malými chybičkami sa nám podarilo urobiť požiarny útok v dobrom čase. Ako súťažili ďalšie družstvá dosahovali horšie časy čo nás chvíľu držalo na prvom mieste priebežného poradia OHL. Ale prišiel útok DHZ Važec a tí nás odsunuli na druhú priečku, kde sme sa i do konca súťaže udržali. Takže celkové naše umiestnenie v 2. kole OHL je druhé miesto.

    V hodnotení o Pohár starostu obce Liptovský Ondrej nás niekoľko desatín sekúnd presunulo na tretie miesto.