Vlachanské noviny 2/2009 strana 18 - 19

16.12.2013 15:57

Vážení spoluobčania,

    rok 2009 sa chýli k svojmu koncu a preto mi v mene mojom, ako i v mene členov DHZ Krmeš dovoľte poinformovať Vás o činnosti za to obdobie.

    Rok 2009 sme začali výročnou schôdzou v KD Krmeš, ktorej sa zúčastnilo 20 členov a 8 mladých hasičov. Za OVDHZ LM nás svojou návštevou poctil Ján Hološ. V máji sme sa zúčastnili previerok pripravenosti v Gôtovanoch. Za krásneho počasia sme podali i krásne výkony. Z 18-tich družstiev sme skončili na 1. mieste a postúpili na okresné kolo do L. Hrádku. Hasičine sa aktívne venujem 11 rokov a toto je prvýkrát v mojej histórii a myslím i v histórii DHZ Krmeš, kedy sme sa zaradili medzi najlepšie mužstvá okresu s mocnosťou postupu na krajské kolo. Do L. Hrádku si svoje sily prišlo zmerať 7 družstiev žien a 19 družstiev mužov. Na súťaž sme šli s technikou, ktorá má už svoje roky, ale ani to nám neubralo schuti súťažiť. V celkovom hodnotení sme sa umiestnili na peknom 5-tom mieste.

    Oko diváka sme svojou prítomnosťou potešili i na súťažiach v rámci hasičskej ligy. Tento rok to boli súťaž v Trstenom, L. Ondrašovej, L. Porúbke, L. Ondreji, L. Mikuláši a vo Važci. Rok 2008 bol pre nás veľmi úspešný o čom svedčí i 4 miesto okrese L. Mikuláš. Rok 2009 už nebol taký ružový, skončili sme 10-ty. Chlapci sú čoraz rýchlejší, ale technika nestíha. Sme malá obec s obmedzenými finančnými možnosťami, sme DHZ bez sponzora, nedá sa čakať viac. Hlavne, že je dobrá partia a nálada.

    Vrcholom roka 2009 bol Tretí ročník o pohár starostu obce, ktorý sa konal 5. septembra na futbalovom ihrisku vo Vlachoch. Organizovali sme ho s podporou Obecného úradu a spolu DHZ Vlašky. Celý týždeň bolo škaredé počasie, ale sobota, tá vyšla. Pri organizovaní tejto akcie sme sa rozhodli trochu zariskovať a začiatok sme posunuli na večernú hodinu. Štafetu sme absolvovali ešte za denného svetla, no požiarny útok bol uţ pri umelom osvetlení. A malo to svoje čaro, splnilo to očakávaný efekt. O tom svedčí i počet zúčastnených, čo bolo 14 družstiev mužov a 3 družstvá žien. Povzbudiť nás prišiel i celý štáb OV DPO LM na čele z novovymenovanou riaditeľkou Hasičského a Záchranného systému p. Evou Krajčiovou, či novým veliteľom profesionálnych hasičov Tiborom Gärtnerom. A ani guláš nebol klasický. Ján Švec nám navaril držkový a pre vysokú účasť sa ani všetkým neušlo. Súťaž vyhrala už po druhýkrát Likavka. Umiestnenie mužov z Krmeša a Vlašiek nie je tak podstatné. Podstatné je družstvo žien, ktoré v histórii DHZ oficiálne nastúpilo a i bodovalo. Po tvrdom boji skončili druhé. Ďakujem za odvahu. Noc sme zavŕšili disko zábavou v KD Vlachy. Bola to jedna z najúspešnejších akcií po stránke účasti, atmosféry, ale hlavne organizácie. Preto ešte raz ďakujem všetkým, ktorí i v tejto napätej situácii priložili ruku k dielu.

    Ak sa Vám pri čítaní týchto slov zdalo, že hasiči si len súťažia a naháňajú každú sekundu do výsledného času, tak je to naozaj tak. Zároveň je to jediný možný tréning na prípadný ozajstný zásah, ktorý i tak vždy musí byť pod taktovkou profesionálnych hasičov. Ešte raz, hlavne že je dobrá partia a nálada.

    Teraz trochu informácií z ďalšej činnosti. Bolo zakúpené požiarne vozidlo Ávia, v sume 1660 €.  Je to staršie vozidlo, svojmu účelu snáď poslúži hrdo. Nepojazdná Tatra bude ponúknutá na odpredaj. Velitelia oboch DHZ Krmeš/Vlašky sa zúčastnili školenia veliteľov a následne absolvovali skúšky. Máme certifikovaných veliteľov na ďalšie štyri roky. Nesmiem zabudnúť ani na našich mladých hasičov. Tí svoje zručnosti testovali v P. Ľupči a L. Sielnici. A bolo sa na čo pozerať. Možno máme svojich pokračovateľov. Cez Obecný úrad máme spoločne poistených 15 členov pre prípad úrazu. Na pozvanie sme sa zúčastnili i súťaží o Pohár starostu obce L. Michal, P. Ľupča či L. Ján. Komisia pod vedením preventivára obce Petera Krčulu vykonala obhliadku komínových telies v časti Krmeš. Po niekoľkých rokoch sa nám za výdatnej pomoci Michala Krčulu a Ľubomíra Kollára podarilo pri hasičskej zbrojnici postaviť stožiar na sušenie hadíc. Poďakovanie patrí i rodine Ervína Hlavatého, ktorý nám pri stavaní sprístupnil svoj pozemok. Schôdze výboru a brigády na výzbroji a výstroji sú samozrejmosťou. Moje osobné poďakovanie patrí veliteľovi DHZ Krmeš Ing. Jindřichovi Chvojkovi, bez ktorého by sa táto práca robila veľmi ťažko. Všetkým občanom obce prajem veľa zdravia, šťastia a správnych rozhodnutí v roku 2010.

S pozdravom predseda DHZ Krmeš Hric Miroslav ml.

 

Previerkové cvičenie

    Dňa 26. 11. 2009 o 15:45 hod. vypukol na LK – servis drevovýroba – píla Partizánska Ľupča požiar v sušiarni reziva. Na základe požiadania Obecného úradu v Partizánskej Ľupči bol o 15:59 hod. zdvihnutý do pohotovosti DHZ v obci Vlachy. Jednotka DHZ Krmeš – Vlachy vyrazila do 10 min od vyhlásenia v zložení 6 hasičov z obce Vlachy. Po príchode na miesto určenia jednotka dostala úlohy od veliteľa zásahu na zabezpečenie dodávky vody pre kyvadlové zásobovanie vodou HaZZ z Liptovského Mikuláša, ktorý už operoval na mieste požiaru v spolupráci z miestnym DHZ. Po rozložení techniky a materiálu sme plnili ďalšie úlohy spojené s dodávkou vody a hasením vzniknutého požiaru. Po uhasení požiaroviska bolo vykonané vyhodnotenie, kde sme boli hodnotení výborne i zo strany okrskového inštruktora Celestína Vajdu, ale aj zo strany veliteľa útvaru HaZZ npor. Ing. Tibora Gärtnera. Vo svojom mene sa chcem poďakovať všetkým členom (Michal Krčula, Maroš Smitek, Boris Folda, Martin Hric, Marek Veverica a Jindřich Chvojka), ktorí sa zúčastnili tohto previerkového cvičenia a dokázali svoju pripravenosť v prípade reálneho zásahu. Obyvateľom našej obce by som chcel v mene celého DHZ Krmeš - Vlachy popriať radostné prežitie Vianočných sviatkov a popriať Vám v Novom roku 2010 veľa pracovných a rodinných úspechov.

Veliteľ DHZ Krmeš – Vlachy Ing. Jindřich Chvojka

 

Zdroj: https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2009