Vlachanské noviny 4/2007 strana 7 - 8

16.12.2013 15:40

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KRMEŠ

     Vážení spoluobčania, v mene predsedu Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš by som Vás chcel poinformovať o jeho činnosti za rok 2007. 
   Začiatkom roka sa členovia výboru DHZ Krmeš zúčastnili na rokovaní Okresného valného zhromaždenia. Hlavnou úlohou bolo tajným hlasovaním zvolenie nových členov do okresného výboru na ďalšie funkčné obdobie. Okrem iného sa bilancovalo obdobie za posledné štyri roky. Dovolím si pár čísel. V okrese Liptovský Mikuláš máme momentálne 63 DHZ a 2 závodné zbory (Linapo a Tatratimber Liptovský Hrádok).V dobrovoľnom hasičstve pracuje 1783 mužov a 80 žien. Potešujúce je že DHZ Krmeš, ale i DHZ Vlašky sa umiestnili v prvej dvadsiatke najaktívnejších zborov. Zaujímavé bolo rozprávanie hostí / hasičov z Čiech a Moravy. A ako Slováci musíme len smutne skonštatovať, že dobrovoľné hasičstvo ako také je v Čechách vnímané omnoho vážnejšie, ako u nás. Je financované štátom. U nás je táto úloha hodená na plecia obecnej samosprávy a tá niekedy len veľmi ťažko nachádza financie na samotný chod, nie to ešte na súťažnú činnosť. Nálada v našej obci je však iná a aj z toho dôvodu dochádza k postupnej výmene výstroje a výzbroje. V tomto roku bolo zakúpených 10 kusov hasičských uniforiem spolu s čiapkami a tričkami. A takto „vyfešákovaní“ sme sa vybrali do súťažného roka 2007. Začali sme povinným kolom previerky pripravenosti v Ploštíne. V šiestom ročníku Hasičskej ligy sme absolvovali kolá v Liptovskom Ondreji, Hybiach, Liptovskej Ondrašovej či nočné kolo v Liptovskom Mikuláši. V konečnom hodnotení sme s počtom bodov 64 skončili na 5. mieste (len bod za naším najväčším súperom Partizánskou Ľupčou, či dva body za Trsteným). Lepšíme sa. Rok 2006-6.miesto, rok 2005-8.miesto.V Liptovskom Michale, či v nočnom kole v Liptovskej Teplej sme súťažili o pohár starostu obce. Aj tento rok sme nemohli chýbať na celookresnej hasičskej nedeli v Liptovskom Mikuláši. Zároveň sme ako technická čata zabezpečovali plynulý chod tohto veľmi zaujímavého podujatia, ktorého sa zúčastnilo 78 DHZ s celého Slovenska, ale i Čiech a Moravy. Zároveň sme sa predstavili ako súťažiaci. V svojej kategórii sme z 26 družstiev obsadili 8.miesto.Smutné na tom je to, že to bol údajne posledný ročník. I tu sa podpísal nedostatok peňazí, ale hlavne ľudí na pleciach ktorých je celé zorganizovanie akcie. 
    V našej obci pôsobia i mladý hasiči, pod hlavičkou hry Plameň. Družstvo je vytvorené z dorastu zo všetkých miestnych častí, z chlapcov i dievčat. Tento rok odštartovali zimným sústredením v Likavke. Akcia bola zaujímavá tým, že všetky disciplíny prebiehali v telocvični miestnej ZŠ. Zo všetkého najviac ich vytrápilo viazanie rôznych druhov uzlov. Pokračovali súťažou v Královej Lehote, kde súťažili v disciplínach štafeta, požiarny útok - klasika, požiarny útok – CTIF a teória. Sezónu ukončili v Bobrovčeku, športovo-branným pretekom. Priečkové umiestnenie vo všetkých pretekoch nie je podstatné. Podstatná je vyrastajúca budúca členská základňa. 
    Najnáročnejšou, zároveň jednou z najlepších akcií roku 2007 bol obecný deň pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Akcia mala niekoľko druhov podujatí. Družstvá z Krmeša a Vlašiek organizačne zabezpečovali hasičské dopoludnie. Pripravili ihrisko vo Vlaškách , trate na hasičské preteky, pripravili Kultúrny dom Vlašky na večernú zábavu, previedli práce pri stavaní stanov, príprave stánkov, stolov ....... . Boli to niekoľko dňové prípravy v svojom osobnom voľne. Preto chcem všetkým hasičom i touto formou poďakovať. Odmenou, hoc iba formálnou bolo krásne počasie a vydarená akcia, plná dobrej nálady a pohody. Súťažilo sa v štafete na 8x50m a požiarnom útoku. Zúčastnili sa 2 družstvá žien (Liptovský Ondrej, Liptovská Teplá), 6 družstiev mužov (Liptovská Teplá, Partizánska Ľupča, Krmeš, Vlašky, Liptovský Michal, Gálovany), družstvo starých pánov a družstvo snov. Zvíťazila Liptovská Teplá, ktorá si odniesla i putovný pohár starostu obce. Veľkým prekvapením bolo družstvo snov zložené z rozhodcov a starostov zo zúčastnených obcí. Sebaisto pôsobili i starý páni, ktorý všetkým dokázali, že to z „mašinou“ a hadicami ešte nezabudli. Bol to prvý ročník, ktorý zo sebou priniesol i určité nedostatky zo strany organizátora, ktoré v ďalších ročníkoch určite odstránime. Mojím osobným želaním je väčšia účasť občanov obce na takýchto i podobných podujatiach. Ľudia, robíme to pre vás. 
  Z ďalšej činnosti treba spomenúť vytvorenie nového hasičského znaku DHZ Krmeš, ktorý bol i úradne potvrdený. Snažili sme sa zdokumentovať históriu DHZ Krmeš/Vlachy. Zatiaľ sme zhromaždili len veľmi málo informácií o samotnom založení, prvých členoch, činnosti, aktivite. I touto formou chcem požiadať občanov o akúkoľvek zmienku v písomnej či fotografickej forme. Prebehli jednania o zakúpení hasičského auta. Pre nevyhovujúci technický stav - odložené. Bola opravená motorová striekačka PS-8. Prebehla akcia jarného upratovania obce. Hasiči boli spoluautormi obecného plesu, fašiangovej bursy, Dňa detí či divadelného predstavenia.
    Hasičina je založená na dobrovoľnosti, na práci bez odmeny, len na pocite z dobre vykonanej práce. Aj keď s nej naše deti nenachováme. Práve preto by som chcel poďakovať všetkým hasičom / mladým hasičom. Každý z nich prispel, tou svojou osobitou troškou a tak pomohol šíriť dobré meno našej obce. Poďakovanie patrí hlavne naším ženám alebo frajerkám, ktoré boli ochotné oželieť desiatky hodín našej neprítomnosti. Moje osobitné poďakovanie patrí Ing. Jindřichovi Chvojkovi, ktorý aj napriek tomu že nie je rodákom z našej obce, stal sa za pár rokov pilierom hasičstva v zbore Krmeš. 
    Do nového roka 2008 prajem všetkým občanom veľa zdravia, lásky, vzájomnej úcty a samozrejme žiadne požiare.
 
    S pozdravom predseda DHZ Krmeš Hric Miroslav ml.
 
Zdroj:https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2007