Výročná členská schôdza

06.01.2014 21:36

    Dňa 4.1.2013 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš - Vlachy v kultúrnom dome Vlachy. Za hojnej účasti sme privítali predsedu Okresného výboru DPO Liptovský Mikuláš Patrika Ferianca, okrskového Inštruktora Romana Lovicha a starostu obce Vlachy Ladislava Guota. Hneď na začiatku sme si minútov ticha pripomenuli pamiatku zosnulých členov okrsku a DHZ Krmeš - Vlachy, ktorý nás opustili v roku 2013. Potom nastali tradičné body výročnej schôdze. Najprv hovoril strojník, referent mládeže, veliteľ, predseda, pokladník, hospodár a v závere sa k slovu dostali i hostia. Počas príspevku veliteľa DHZ boli slávnostne odovzdané získané oznaky Hasič II a III stupňa a zárovrň boli do nových hasičských hodností ustanovený členovia DHZ. V rámci toho boli prerokované návrhy na odovzdanie medailí a čestných stužiek. Predseda DHZ sa zameral na zhodnotenie reperzentácie obce a DHZ za celý rok 2013. Hospodár informoval o pírastkoch do hasičskej zbrojnice a strojník o starostlivosti o zverenú techniku. No nesmiem zabudnúť i na správu pokladníka, ktorá do podrobna rozobrala naše hospodárenie zo zarobenými peniažkymi a nielen z timi.

    Keď sa k slovu dostali aj hostia boli sme kladne ohodnotení zo strany starostu obce Vlachy za kladnú reprezentáciu obce, za dobrú spoluprácu, ale ja za doiahnuté výsledky v pohárových súťažiach. Keď sa k slovu dostal predseda OV DPO LM bola mu polhodinka krátka. Odovzdal nám poďakovanie, ale aj novinky, ktoré sa dotýkajú DPO SR. Do diskusie sa zapojilo len málo členov, ale po dve a pol hodine sme výročnú členskú schôdzu ukončili a ochutnali sme kapustnicu, ktorú pripravil náš hlavný kuchár.

    Po kapustnici pokračovala rozprava na jednotlivé témi týkajúce sa DPO a spomienky na roky predchádzajúce a rok 2013. Dúfame spolu aj z výborom DHZ Krmeš - Vlachy, že tento rok 2014, bude podobný a dúfame že i lepší.