Výročná členská schôdza

15.01.2015 22:07

    Dňa 10. 1. 2015 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Krmeš – Vlachy v kultúrnom dome Vlachy. Za veľkej účasti členov a hostí spomeniem riaditeľka HaZZ mjr. PhDr. Eva Krajčiová, zástupca okrsku č. 5 Matúš Hollý, zástupca starostu Obce Jozef Forgáč, kolegovia hasiči z Vlašiek a Partizánskej Ľupče. VČS prebiehala podľa schváleného programu. Do príspevkov do VČS sa zapojili všetci hostia a svojím príhovorom prispeli do obsahu nášho zasadnutia. Tesne pred koncom oficiálnej časti nám neprialo počasie a zhruba na dve hodiny vyplo elektriku. To nevadilo lebo do diskusie sa nik nezapojil a preto sme oficiálnu časť dokončili pri sviečkach. 

    Po oficialitách nás očakávala kapustnica, o ktorú sa postaral Jano Švec zo svojimi pomocníkmi v kuchyni.  Ďalšia neoficiálna debata sa rozvíjala hneď ako sa naplnili žalúdky a vytiahli sa fotografie. Starší členovia zaspomínali na svoje začiatky v zbore a mladší členovia a členky na svoje úspechy v súťažiach. Samozrejme nemôžem zabudnúť i na našich mladých plameniakov ktorí nas určite za nejakú dobu nahradia a budú žať úspech.