Výročná schôdza za rok 2013

16.12.2013 15:09

    Dňa 4. 1. 2014 o 17:00 hodine sa uskutoční výročná členská schodza členov Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš - Vlachy v kultúrnom dome vo Vlachoch. Všeci členovia ste pozvaný a vítaný.