Základná príprava hasičských jednotiek (40 hodín)

19.03.2014 08:13

Dňa 4. až 6. a 12. až 13. 4 . 2014 sa v KD Partizánska Ľupča uskutoční základná príprava hasičských jednotiek v trvaní 40 hodín. Tešíme sa na Vášu účasť.