Jeseno-braný pretek Bobrovec

     V tomto roku (rok 2013) sa nám v jesennej časti súťaže mladých kolektívov hasičov podarilo postaviť dva teami v kategórii chlapci a dievčatá (podmienka je, že deti musia v deň súťaže dovŕšiť 8 rokov a nesmú mať v deň súťaže 16 rokov). Obom družstvám sa v daždivom počasí darilo. Samozrejme, že boli i nejaké trestné body, ktoré sa preniesli do celkového hodnotenia ale aj tak sa oba umiestnili na popredných miestach. V kategórii chlapci skončili na 2. mieste a v kateógii dievčatá 3. miesto. výsledné časi sú v nasledovnej tabuľke:

DHZ Kategória

body

za vek

trestné

body

čas

výsledný

čas

Poradie
Vlachy Ch         2
Vlachy D         3