PS - 8

PS - 8

Požiarna striekačka PS 8

Technické dáta: