Súčastnosť

    Od januára 2001 môžeme hovoriť, že sa začína novodobá história nášho Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš – Vlachy. Skončilo sa 20. storočie a začalo nové. Do vedenia DHZ sa dostali nový mladý ľudia, ktorý priniesli do činnosti DHZ nové myšlienky. Od roku 2001 bol za predsedu DHZ zvolený Jaroslav MORAVČÍK a za veliteľa bol zvolený Miroslav HRIC, ml.. Hasičská jednotka sa zapájala do mnohých súťažných kôl či už hasičskej ligy alebo kladnej prezentácii na verejnosti. A nielen to, naďalej sa odborne vzdelávala a ich odborné znalosti boli pravidelne precvičené pri vyhlasovaní cvičných i ostrých požiarov.

    21. 1. 2004 vo Vlaškách vznikol požiar hospodárskej budovy, kde bolo uskladnené seno a slama. DHZ Krmeš – Vlachy bol nápomocný profesionálnym hasičom z Liptovského Mikuláša. Úlohou bola pomoc pri rozoberaní hospodárskej budovy a zisťovaní skrytých ohnísk a ich dohášanie. Po dokončení hasiacich prác bol zabezpečený požiarny dozor.

    7. 4. 2005 v Krmeši vznikol požiar pri vypaľovaní suchých porastov tráv. Boli privolaný profesionálny hasiči z HaZZ Liptovský Mikuláš a DHZ Krmeš – Vlachy.

    30. 3. 2006 boli členovia DHZ Krmeš – Vlachy povolaný na odčerpávanie vody z rodinného domu a záhrady nášho brata Rudolfa TOMU, ktorý mu zaplavila prívalová voda z neďalekého kopca po jarnom topení snehov a dažďoch. ...

 

    Dobrovoľný hasičský zbor v novommiléniu a 21. storočí pracoval a pracuje pod vedením už niekoľkých predsedníctiev, ktoré sú zoradené nasledovne podľa obdobia v ktorom pôsobili.  

V období od decembra 2001 do decembra 2006 pracovalo DHZ Krmeš – Vlachy v takomto zložení:

Predseda: Jaroslav MORAVČÍK
Veliteľ: Miroslav  HRIC, ml.
Tajomník: Ľudovít MADLIAK
Strojník: Ľubomír HURKOT
  Ing. Jindřich CHVOJKA
  Marek HIKL
Pokladník: Miroslav HRIC, st.
Referent mládeže:   neobsadené
Hospodár:   neobsadené
Preventivár: Rudolf KRČULA
Počet aktívnych členov:   25
Názov DHZ:   Krmeš -Vlachy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V období decembra 2006 do decembra 2011 pracovalo DHZ Krmeš – Vlachy v takomto zložení:

Predseda: Miroslav HRIC, ml.
Veliteľ: Ing. Jindřich CHVOJKA
Tajomník: Ľubomír HURKOT
Strojník: Ing. Jindřich CHVOJKA
Pokladník: Miroslav HRIC, ml.
Referent mládeže: Martin SMITEK
Hospodár: Michal KRČULA
Preventivár: Peter KRČULA
Počet aktívnych členov:   25
Názov DHZ:   Krmeš -Vlachy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasný znak Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš - Vlachy

Skrátený výber prezentácie sa na verejnosti Dobrovoľného hasičského zboru po jednotlivých rokoch podľa dostupných záznamov a archívov.

Rok 2003

04. 04. – Cvičný poplach vyhlásený starostom obce;

18. 05. – Previerka pripravenosti Svätý Kríž (PU – 50 s, PŠ – 103 s, TP 100%);

31. 05. – Súťaž o putovný pohár starostu obce Lipt. Michal (PU – 47,8s)

29. 06. – Okresná hasičská liga (1 kolo) Partizánska Lupča (PU – 42,41 s);

13. 07. – Okresná hasičská liga (2 kolo) Ondrašová (PU – 38,24 s);

20. 07. – Okresná hasičská liga (3 kolo) Lipt. Trnovec (PU – 49 s);

31. 08. – Ukážkové cvičenie pre deti a mládež;

07. 09. – Celookresná hasičská nedeľa Liptovský Mikuláš;

Celkové hodnotenie v Okresnej hasičskej lige 19 miesto z 57 družstiev.

Rok 2004

21. 01. – Hasenie požiaru v obci Vlachy miestna časť Vlašky (horela šopa so senom) + HaZZ Lipt. Mikuláš, rozoberanie zhorenej konštrukcie a dozor nad požiaroviskom;

16. 05. – Previerka pripravenosti Dúbrava (PU – 41 s, PŠ – 99 s, TP 100%);

29. 05. – Súťaž o putovný pohár starostu obce Lipt. Michal;

06. 06. – Ukážkové cvičenie pre obyvateľov obce;

12. 06. – Okresná hasičská liga (1 kolo) Partizánska Lupča (PU – 39,04 s);

10. 07. – Okresná hasičská liga (2 kolo) Trstené (PU – 38,24 s);

07. 08. – Okresná hasičská liga (3 kolo) Ondrašová (PU – 37,24 s);

20. 08. – Okresná hasičská liga (4 kolo) Lipt. Palúdzka „nočná súťaž“ (PU – 37,05 s);

30. 08. – Cvičný poplach vyhlásený starostom obce;

04. 09. – Celookresná hasičská nedeľa Liptovský Mikuláš (PU systém hurá – 23 s);

Celkové hodnotenie v Okresnej hasičskej lige 13 miesto z 57 družstiev.

Rok 2005

07. 04. – Hasenie požiaru v obci Vlachy miestna časť Krmeš (vypaľovaná tráva) + HaZZ Lipt. Mikuláš;

29. 05. – Previerka pripravenosti Gálovany (PU – 49,00 s, PŠ – 113 s, Teoretická previerka  100%);

04. 06. – Ukážkové cvičenie pre deti počas MDD;

18. 06. – Súťaž o putovný pohár starostu obce Lipt. Michal (PU – 32,54 s);

02. 07. – Okresná hasičská liga (1 kolo) Lipt. Ondrej (PU – 34,10 s);

23. 07. – Okresná hasičská liga (2 kolo) Lipt. Kokava (PU – 33,60 s);

06. 08. – Okresná hasičská liga (3 kolo) Ondrašová (PU – 30,06 s);

20. 08. – Okresná hasičská liga (4 kolo) Bobrovec „nočná súťaž“ (PU – 29,05 s);

04. 09. – Celookresná hasičská nedeľa Liptovský Mikuláš;

Celkové hodnotenie v Okresnej hasičskej lige 8 miesto z 57 družstiev.

Rok 2006

30. 03. – Čerpanie vody zo zatopeného rodinného domu (pán Rudolf TOMO) a okolitej záhrady pri jarnom topení snehu;

04. 04. – Čerpanie vody zo zatopenej pivnice materskej školy vo Vlachoch;

28. 05. – Previerky pripravenosti v obci Lazisko (PU – 30,75s, PŠ –  93,0s);

24. 06. – Okresná hasičská liga (1. kolo) Liptovský Ján (PU – 34,65s);

08. 07. – Okresná hasičská liga (2. kolo) Liptovská Ondréj (PU – 29,53s);

05. 08. – Okresná hasičská liga (3. kolo) Liptovská Ondrašová (PU – 26,03s);

19. 08. – Okresná hasičská liga (4. kolo) Liptovský Mikuláš „nočná súťaž“ (PU – 43,4s);

03. 09. – Celookresná hasičská nedeľa Liptovský Mikuláš (PU – 27,33s);

08. 11. – Absolvovanie odznaku odbornosti III stupňa (11 členov)

Celkové hodnotenie v Okresnej hasičskej lige 6 miesto z 57 družstiev

Rok 2007

27. 05. – Previerky pripravenosti v obci Ploštín (PU –  48,30s, PŠ – 98,84s / 2 miesto v rámci okrsku a 12 miesto v rámci okresu  / 25 družstiev);

09. 06. – O pohár starostu obce Liptovský Michal (PU – 24,60s /  2 miesto);

09. 06. – Dynamická ukážka činnosti počas Dňa detí na ihrisku vo Vlachoch;

07. 07. – Okresná hasičská liga (1. kolo) Liptovský Ondrej (PU – 31,31s / 6 miesto);

28. 07. – Okresná hasičská liga (2. kolo) Hybe (PU – 29,29 s / 5 miesto);

11. 08. – Okresná hasičská liga (3. kolo) Liptovská Ondrašová (PU – 31,52s / 4 miesto);

18. 08. – Okresná hasičská liga (4. kolo) Liptovský Mikuláš „nočná súťaž“ (PU – 25,80s / 5 miesto);

25. 08. – O pohár starostu obce Vlachy (PU – 30,32s, PŠ – 92,69 s / 3 miesto / 6 družstiev);

02. 09. – Celookresná hasičská nedeľa Liptovský Mikuláš (PU – 24,71s / 8 miesto / 26 družstiev);    

13. 10. – O pohár starostu obce Liptovská Teplá „nočná súťaž“ (PU – 28,47s  6 miesto / 17 družstiev);

Celkové hodnotenie v Okresnej hasičskej lige 5 miesto z 57 družstiev

 

Prepáčte ale na stránke sa práve pracuje.